Norsk Familieøkonomi

Den største av forbrukerhjelperne har flest tilbud, og gir dermed det største "tapet", i følge våre beregninger.


I følge Norsk Familieøkonomis (NoFa) hjemmeside, omfatter organisasjonen nå over 100.000 medlemmer.

Kontingent

Billigste medlemskap får du ved innmelding via internett, til 588 kroner. I tillegg kommer etableringsutgifter på 198 kroner, som gir 786 kroner i utgifter første året.

Fasttelefon

Deres tilbud på fasttelefoni er et reelt tilbud, i forhold til markedets beste.

Vi har sammenliknet med prisene til den beste i markedet for en moderat telefonbruker som i gjennomsnitt ringer andre fasttelefoner 15 minutter hver dag utenfor arbeidstid, og to minutter til mobiltelefoner. Vår eksempelbruker har analog telefon.

Beste ordinære pris i vår telefonkalkulator tilbys av Viafon, og Norsk Familieøkonomis ringepriser lykkes i å slå deres tilbud med omtrent 900 kroner årlig, eller omtrent 20 prosent.

Strøm

NoFas tilbud om variabel pris på strøm fikk et kritisk søkelys rettet mot seg for et par uker siden av NRKs "Forbrukerinspektørene". Ut i fra teksten på nettsiden, synes NoFas avtale med Forbrukerkraft å være identisk med Ownersbuys, og går ut på at man garanteres å "være blant de fem billigste i snitt i et utvalg av de 20 største strømleverandørene i landet."

Her gjelder det samme momentet som for Ownersbuys avtale: Så lenge de største strømleverandørene også tenderer mot å være de dyreste, har en slik avtale liten verdi som lavprisgaranti, og det er forholdsvis lett å komme bedre ut ved simpelthen selv å abonnere på de billigste landsdekkende leverandørene. Disse vil sjelden være å finne blant de 20 største. Du trenger ikke å tro oss - sjekk vår strømkalkulator i stedet.

Kraftprisen etter NOFAs avtale var i forrige uke (uke 16) 29.34 øre/KW. I følge Konkurransetilsynets nettsider, kom billigste kraft levert i forrige uke fra Hafslund Direkte for 25,95 øre/kWh - 3,5 øre billigere.

Gitt at denne avstanden mellom NoFas tilbud og beste pris i markedet holder seg stabilt i et helt kalenderår, gir NoFas tilbud 700 kroner mer i strømutgifter enn markedets billigste alternativ ved et forbruk på 20.000 Kwh per år.

- Det tar minst 4-6 uker for å skifte kraftleverandør, og dette er grunnen til at en ikke kan hoppe fra leverandør til leverandør og tro at en får det rimeligste, sier Ommund Braut i Norsk Familieøkonomi. - Det er viktig og ha en garanti som gir deg lave priser over tid. Topp 5-garantien dekker 80% av markedet, sier han, og påpeker også at dagens tilbud fra Hafslund er svært lavt til akkurat dem å være. Jevnt over Hafslund noe av det absolutt dyreste alternativet en kan velge, sier han.

Spotpris tilbys for en månedsavgift på 39 kroner måneden, som ved et forbruk på 20.000 Kwh per år gir et påslag på 2,3 øre per kilowatt-time. Dette er nesten ett øre dyrere enn det laveste påslaget i vår liste over spotpriser.

Boliglån

Eiendomskreditt garanterer deg som er medlem hos Norsk Familieøkonomi at de hvert år skal være blant de fire billigste i et utvalg av 15 større långivere som står for hovedtyngden av boliglån til det norske folk i dag. Dersom Eiendomskreditt ikke klarer å opprettholde dette, vil du som låntaker få tilbakebetalt rentedifferansen.

Effektiv rente innenfor 60 prosent av låneverdi oppgis til 2,97 prosent for et lån på 1 million kroner (20 år).

Fra vår liste over boliglånsrenter , henter vi laveste effektive boliglånsrente (20 år) ved 60 prosent for en million kroner, som for tiden fås hos BNbank - 2,78 prosent.

Forskjellen i renteutgifter ved dagens rentesatser utgjør omtrent 1.900 kroner per år før skatt.

Bensin og Diesel

Norsk Familieøkonomis nye bensin- og dieselavtale gir deg 36 øre per liter i rabatt på pumpepris hos Statoil. Rabatten gjelder på alle Statoil stasjoner i hele landet.

Vår undersøkelse av bensinprisene i 2004 basert på nærmere 20.000 registrerte bensinpriser, viser at Statoil-stasjonenes priser lå godt over gjennomsnittet for fjoråret, og 66 øre literen dyrere enn det billigste alternativet 1-2-3, som også eies av Statoil, og er omfattet av NOFAS rabattkort. I følge Statoils nettsider, var det 56 1-2-3-stasjoner i Norge i oktober i fjor.

Verdien av Statoil - rabatten synes med andre ord å være avhengig av at du bruker det til å tanke på 1-2-3 stasjonene og ikke de tradisjonelle Statoil-stasjonene. Er du blant de heldige som kan tanke hos 1-2-3 med rabatt, sparer du drøyt 300 kroner året hvis du er eier av en gjennomsnittsbil (0,7 l/mil, 12.000 km/år).

For alle som ikke befinner seg i nærheten av en 1-2-3-stasjon, gjelder følgende regnestykke:

Med tilsvarende prisforskjell mellom Statoil-stasjonene (9,50 per liter ) og nest beste markedspris (Jet 9,16, UnoX 9,20) i år som i fjor, vil NOFAS/Statoils tilbud innebære omtrent 17 kroner mindre i bensinutgifter enn ved å konsekvent velge det billigste tilgjengelige alternativet.

Oppsummering

Norsk Familieøkonomis tilbud om barneforsikring, pensjonssparing, hotellpass, økonomisk rådgivning, eller bistand ved arveoppgjør er ikke gjennomgått her. For å kunne sammenlikne med de andre aktørene i markedet har vi vært nødt til å gjøre utvalg, det betyr at regnestykket nedenfor ikke er 100% fullstendig. Det er imidlertid fullstendig nok til å illustrere vårt poeng: Det er fullt mulig å gjøre denne jobben selv, uten å betale andre for jobben.

Summerer vi merutgiftene ved et NOFA-medlemskap og deres tilbud, og trekker fra fordelene, kommer vi til følgende regnestykke for første året:

  • Medlemsavgift: 786
  • Merutgift variabel strøm: 700 kroner
  • Merutgift boliglån: 1900 kroner
  • Mindreutgift bensin 17 til drøyt 300 kroner
  • Mindreutgift fasttelefon: 900 kroner
  • Netto merutgifter: 2.200 - 2.500 kroner.

Uenig

- Det blir direkte feil å se på kontingenten som en kostnad uten å ta hensyn til avtalene en får umiddelbar tilgang til som nytt medlem i Norsk Familieøkonomi, sier Ommund Braut.

- Våre medlemmer får magasinet Norsk Familieøkonomi tilsendt kostnadsfritt seks ganger per år, samt at pc-programmet Mamut Home for Norsk Familieøkonomi med en verdi på 500 kroner mottas sammen med bekreftelse på innmelding. I tillegg kan alle våre medlemmer kontakte våre rådgivere for råd og tips som en del av kontingenten, dette er en viktig medlemsfordel, avslutter Braut i en kommentar til DinSide.