Norman

Norman ASA utvikler IT-sikkerhetsprodukter. Mest kjent for antivirusprogrammer.

Arbeidstid
Meget fleksibel. Kunder trenger support 24 timer i døgnet. Spesialavtaler med den enkelte medarbeider. Avtalene holder seg innenfor loven. Hovedprinsippet er at så lenge jobben blir gjort er det det samme når den blir gjort.

Permisjon-, utdanningsordninger: Ikke nedfelt, men gis etter behov.

Ferie: Standard etter ferieloven. Men det hender ansatte får ekstra fri etter tøffe perioder

Lønn
Aller har fastlønn og resultatlønn. Andelene varierer fra stilling til stilling. Lønnen i Norman er ikke "spesielt" lønnsledende. Alle har opsjonsordninger, men innholdet varierer. Spesielt ledere og nøkkelpersoner har gode avtaler.

Gjennomsnittsalder på ansatte: 33-34

Antall ansatte: 220 i konsernet, 150 i Norge

Arbeidsdeling: Nei, arbeidsoppgavene er for spesialiserte.

Hjemmearbeid
Stor grad av hjemmearbeid. Spesielt for ansatte innvolvert i prosjektabreid eller utviklingsjobber.

Frynsegoder
Ikke mange. Noen få har firmabiler. Enkelte får dekket telefonutgifter og avisabonnement

Kontororganisering
Selgere sitter i landskap. Utviklere har eget kontor.

Pensjonsordninger: Nei

Kontraktsvilkår
Seks måneders prøvetid. Tre måneder oppsigelsestid. Har tegnet bindende karantebestemmelser med flere av konkurrentene.

Fagorganisering: Ikke tema.