Normalt syn med laseroperasjon

Ny laseroperasjoner fikser både nærsynthet, skjeve hornhinner og overlangsynthet. Håndballspilleren Else-Marte Sørlie er en av dem som er laseroperert for nærsynthet.

Normalt syn med laseroperasjon

Ny laseroperasjoner fikser både nærsynthet, skjeve hornhinner og overlangsynthet. Håndballspilleren Else-Marte Sørlie er en av dem som er laseroperert for nærsynthet.

Av Hanna Hånes

- Jeg har hatt linser i 13 år, men nå har jeg fått korrigert synet slik at jeg kan se klart uten briller eller linser, sier landslagsspilleren i håndball, Else-Marte Sørlie ( ).

- Jeg hadde minus fem på begge øyne og hadde lenge tenkt å gjøre noe med saken. Operasjonen gikk veldig greit. Det sved litt i øynene samme kveld, men allerede dagen etter så jeg bedre enn jeg hadde gjort både med briller og linser. Nå trenger jeg ikke lenger lete etter kontaktlinsene som jeg mister under håndballkampene, sier hun.

LASIK-metoden lager naturlig bandasje

Else-Marte Sørlie er operert med den såkalte LASIK-metoden (laser assisted in situ keratectomi). Det er denne metoden som de fleste velger. Det skjer ved at øyelegen skjærer av en liten flik av hornhinnen, denne lappen eller fliken brettes tils ide og deretter fjernes litt av hornhinnen under ved hjelp av den datastyrte laseren. Da brytes lyset annerledes slik at man ser klart. Lappen brettes tilbake som en naturlig bandasje. Metoden er så skånsom at begge øyne kan opereres samme dag. På forhånd gjør øyelegen nøyaktige målinger for at alt skal stemme helt nøyaktig. Hvis synet for eksempel skal korrigeres tre grader, fjernes åtte prosent av hornhinnen.

Pluss-minus 0,5

- En vellykket operasjon innebærer at man etterpå ser klart innenfor et såkalt dioptriområde på pluss-minus 0,5, sier øyelege Willy Pettersen, som driver Argus Synskirurgi i Oslo. Her opererer han synsfeil sammen med sin kollega øyelege Eystein Liavaag.

Et alternativ til LASIK er en laseroperasjon uten at det lages lapp , denne PRK-metoden er billigere. Men det svir sterkt i øyet etterpå fordi pasienten ikke får en naturlig bandasje over laser-såret. Bare ett øye kan opereres om gangen.

Opererer fra minus 2,0

- Hvem kan laseropereres og slippe briller eller linser?

- De fleste nærsynte opp til minus 10 kan opereres, i tillegg kan vi justere skjeve hornhinner, og vi kan opereres sterk langsynthet, sier de to øyelegene.

Vel 50 prosent av befolkningen er nærsynte. De som har minus 1,0, ser godt på nært hold og trenger ikke operasjon. Derimot er operasjon aktuelt for de som har minus 2,0 og oppover. Unntaksvis opereres personer med minus 1,5, det kan være personer som på grunn av sitt yrke trenger å se perfekt på avstand.

Lesebriller

- De fleste blir langsynte i 45-50-årsalderen. Kan dere gjøre noe med dette?

- Denne langsyntheten kan vi ikke gjøre noe med foreløpig. Derfor må man regne med at man etter hvert må bruek lesebriller selv om man blir kvitt nærsyntheten. Men man vil slippe gå-briller og kan drive sport, kjøre bil og utføre andre dagligdagse aktiviteter uten briller.

Vi kan eventuelt justere synet etter personlige ønsker. Enkelte velger å få et godt syn på leseavstand og heller bruke gå-briller. Dette avhenger av yrke, sier øyelegene som legger til at også sidesynet blir bedre når man slipper linser og briller. Nærsynte mister fem prosent av sidesynet for hver dioptri nærsynthet de har. Det innebærer at personer med minus fem har mistet 25 prosent av sidesynet, som de så får tilbake etter operasjon.

Overlangsynthet

- Hvilken type langsynthet kan opereres?

- De som har lavere grad av overlangsynthet kan opereres med godt resultat, dette er en annen form for langsynthet enn den som kommer med alderen, og som skyldes at linsen i øyet blir mindre bevegelig. Men også eldre som er blitt svært langsynte på grunn av stiv og ubevegelig linse , kan hjelpes. Da korrigerer vi synet slik at de slipper å bruke gå-briller. Men de blir fortsatt avhengige av lesebriller, forteller Liavaag og Pettersen.

Få komplikasjoner

- Kan dere garantere at man får et godt syn etteren laseroperasjon, hvis det ikke tilstøter sjeldne komplikasjoner?

- En av 20 pasienter må reopereres og synet justeres ytterligere på ett eller begge øyne. I noen tilfeller kan det være små utposninger på netthinnen som vi ikke fikk med oss da vi målte øyet før operasjonen. En utposning på en millimeter innebærer at synet blir to dioptrier feil, altså f eks minus 2,0. I slike tilfeller kan man etterjustere eller om nødvendig skifte ut linsen i øyet, sier Liavaag.

Alltid en liten risiko

- Hvilken risiko er det ved disse øyeoperasjonene?

- Det vil alltid være en liten risiko for at noe skal gå galt eller for at det skal oppstå infeksjoner. Det innebærer også en ørliten risiko for at man kan bli blind. Ved grå stær-operasjon er faren for å bli blind på et øye fra 0,1 til 1,0 promille, dvs mellom en av 1000 og en av 10 000. trolig ligger risikoen nær det samme for denne typen operasjoner.

Vi er alltid svært nøye og tester laserapparatet før hvert øye opereres. I noen tilfeller kan lappen ved LASIK-operasjonen bli feil. Da legges den tilbake og pasienten venter for sikkerhets skyld i tre måneder før vi prøver på nytt. Sterkt nærsynte har alltid en liten risiko for netthinneløsning fordi de har avlangt øyeeple og netthinnen derfor står litt i spenn. For å unngå komplikasjoner er det aller viktigst at vi leger vet hvem som ikke bør opereres, som personer med visse hornhinnesykdommer, sier Liavaag.

mozon.no 21.11.2001