Norges Markedshøyskole

NMH er en del av BI-systemet, men vi velger allikevel å ta det med her fordi det tilbyr litt andre studier enn de vanlige BI-høyskolene.

På NMH har du flere studiealternativer. Du kan ta grunnfag, som du så kan sette sammen til en universitetsgra, eller du kan velge ett av de flerårige kursene. Diplommarkedsfører blir du etter tre år, diplomeksportøkonom etter fire år, og sivilmarkedsfører etter fire år.

Opptakskravene til de ettårige grunnfagene er 38 poeng, mens du må ha minimum 42 for å komme inn på de andre.

Det finnes fortsatt noen ledige plasser på alle studiene. Ett unntak er diplomeksportøkonom, der man studerer tre semestre i enten Englad, Frankrike, Spania eller Tyskland. Det er kun et begrenset antall studenter som kan dra til hvert land, og Engelsk-klassen er allerede full. Har du kunnskaper i spansk, fransk eller tysk har du derimot fortsatt mulighet til å få plass.

Prisene varierer noe, men det første året på sivilstudiet koster kr. 28.500,- mens det første året på diplomstudiet koster 31.700,-.