Norges dårligste betaler

Ifølge kredittopplysningsbyrået CreditInform har Norges dårligste betaler følgende karakteristikker: Mann, 39 år gammel, flytter ofte, har lav inntekt, uten formue - og han bor lengst nord i landet.


Opplysningene er basert på en analyse over hvem som, per i dag, ikke betaler regningene sine i tide. Ifølge en analyse utført av selskapet, kommer denne gruppen til å få betalingsanmerkninger også i fremtiden.

- Opplysningene viser tydelig hvor viktig det er å finne ut hvem som er dårlige betalere, og våre egne analyser stemmer helt overens med disse tallene, sier CreditInforms administrerende direktør Rolf Vikre til Newswire.

Gjengangere

Hele to av tre som ikke betaler regninger er menn, og har en først utelatt å betale en regning er sjansen stor for at man vil gjøre det igjen.

- Sannsynligheten for at vedkommende ikke kommer til å gjøre opp for seg de neste 12 månedene er på 62 prosent. For hele befolkningen under ett er det bare 4,7 prosent som vil få betalingsanmerkning, sier Vikre.

Analysen viser også at det er en sammenheng mellom betalingsvaner og flytting. Dårlige betalere flytter dobbelt så ofte som landsgjennomsnittet.

God eller dårlig betaler?

Betaler du dine regninger i tide? (Avsluttet)
Ja, selvfølgelig(50%) 698
Ja, stort sett(39%) 550
Nei, jeg er alltid på etterskudd(7%) 100
Nei, bare noen ganger(4%) 56
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Verst i nord

Det er heller ikke likegyldig hvor en bor i landet. Aller flest betalingsanmerkninger har Finnmarkingene, etterfulgt av de andre nordlige fylkene, Nordland og Troms. Også Østfold snek seg til en topplassering.

Aller flinkest i klassen er sogningene. Ifølge CreditInform er det mer enn dobbelt så stor risiko for at en finnmarking ikke kommer til å betale regningene sine enn en person fra Sogn og Fjordane.

- Kredittvurdering sparer samfunnet for store beløp, og slike vurderinger er blitt svært viktige. De hjelper også gjeldsofrene. Mange mennesker må beskyttes mot sin egen penge- og kredittbrukbruk, sier Rolf Vikre.

Betalingsanmerkninger slettes når en regning blir betalt, hvis ikke hefter den ved personen i fire år.

Betalingsanmerkninger er nordmenns største skrekk

Redselen for å ikke kunne betale en uforutsett utgift er den største frykten av alle blant nordmenn - særlig de yngre.

Men fortvil ikke: Her er tre kjappe skritt mot en mindre angstfylt tilværelse.

Kilde: CreditInform og Newswire