Norges Bank holder styringsrenta uendret

Se begrunnelsen.

<b>UENDRET:</b> Det ble ingen nedjustering av styringsrenta torsdag. Foto: PER ERVLAND
UENDRET: Det ble ingen nedjustering av styringsrenta torsdag. Foto: PER ERVLAND Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I forkant av torsdages rentemøte var det helt klare forventninger til at Norges Bank ville justere ned styringsrenta.

Slik ble det derimot ikke. Norges Banks hovedstyre har besluttet å holde styringsrenta uendret på 1,25 prosent.

- Styringsrenten ble redusert i desember for å motvirke faren for en markert nedgang i norsk økonomi som følge av en lavere oljepris. Så langt har utslagene i realøkonomien vært relativt små, og boligprisene fortsetter å stige mye. Styringsrenten holdes derfor uendret nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

En nedtur for mange med høye boliglån, nær halvparten av de som stemte i Dinsides uhøytidlige avstemning, var klare på at rentekutt var det de håpet på.

Derfor blir renta uendret

Olsen forklarer videre at utviklingen i norsk økonomi så langt har vært om lag som ventet, og viser blant annet til en prisvekst på nær 2,5 prosent og stabil arbeidsledighet, som har vært litt lavere enn ventet.

Samtidig påpeker Norges Bank at utsiktene fremover er litt svakere enn i desember, blant annet fordi oljeprisen har falt videre, og aktiviteten i petroleumsnæringen kan avta mer enn tidligere antatt.

Også lønnsveksten i fjor ble lavere enn lagt til grunn, og det er forventninger om at lønningene også fremover øker noe mindre enn tidligere anslått.

De viser og at flere sentralbanker har de siste månedene foretatt lettelser i pengepolitikken, og den ventede renteoppgangen ute er igjen skjøvet ut i tid.

Dette kan gi lavere styringsrente også i Norge, men noe lenger frem i tid.

- Hvis utviklingen i økonomien fremover blir omlag som anslått, er det utsikter til at styringsrenten vil bli satt ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Les også hvorfor du bør tenke deg om før du velger fastrente

Lav rente de neste årene

Samtidig som Norges Bank la frem sin rentebeslutning, publiserte de også årets første Pengepolitiske rapport, hvor de vurderer den finansielle stabliliteten i tiden fremover.

Denne tyder på lav rente de neste årene. Norges Bank skriver at anslagene i rapporten tilsier en styringsrente på om lag 1 prosent de neste årene, og at styringsrenta deretter anslås å øke gradvis.

Samtidig påpeker Norges Bank i sin rapport at det er usikkerhet knyttet til den fremtidige renteutviklingen, blant annet fordi veksten i norsk økonomi kan bli svakere enn de ser for seg, og det er vanskelig å forutse hvor stor virkning en lavere oljepris og redusert aktivitet i petroleumsnæringen vil ha på fastlandsøkonomien.

Les også hvorfor det kan bli vanskeligere å få boliglån