Fremtidens energibehov må dekkes av fornybare ressurser som sol, vind og vann. Ingeniører andre med kompetanse på fornybar energi bør dermed bli attraktive på arbeidsmarkedet i tiden fremover.  Foto: Colourbox
Fremtidens energibehov må dekkes av fornybare ressurser som sol, vind og vann. Ingeniører andre med kompetanse på fornybar energi bør dermed bli attraktive på arbeidsmarkedet i tiden fremover. Foto: ColourboxVis mer

Norge trenger grønnere arbeidsplasser

50.000 jobber i havvind og 50.000 jobber i miljøvennlig transport kommer først.

Det globale arbeidsmarkedet står overfor en radikal transformasjon. Dersom verden skal nå målet om å begrense verdens temperaturøkning til to grader, må arbeidsplassene våre bli grønne og klimavennlige.

På grunn av dette vil norsk arbeidsliv se ganske annerledes ut om 20-30 år.

Les også: Fikk #drømmejobben i sosiale medier

100.000 nye jobber nå

Andreas Ytterstad har skrevet boken 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! Foto: Tuva Moflag
Andreas Ytterstad har skrevet boken 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! Foto: Tuva Moflag Vis mer


På et seminar i regi av Framtiden i våre hender var fagbevegelse, næringsliv og organisasjoner tilstede for å diskutere hva vil skal leve av i 2040. Det er en problemstilling som i grunnen alle som ikke nærmer seg pensjonsalder på ta stilling til, for forandringene begynner nå.

Forfatter og førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Andreas Ytterstad, har skrevet boken 100.000 klimajobber og grønne arbeidsplasser nå! Boken er skrevet i nært samarbeid med fagbevegelse og miljøorganisasjoner, og er en del av en større kampanje for å få 100.000 miljøvennlige jobber på plass så raskt som mulig.

– I første omgang bør det opprettes 50.000 nye arbeidsplasser i havvind, og 50.000 nye jobber innenfor transport. En større kollektivutbygging og omlegging til mer energieffektive bygg vil også skape ringvirkninger for eksisterende bransjer som bygg og anlegg, forteller Ytterstad.

Les også: Spørsmålet DU må stille på intervju

Fagbevegelsen må på banen

Leif Sande, leder i LO-forbundet Industri Energi påpeker at fagbevegelsen ikke er miljøorganisasjoner. Deres primæroppgave er å sikre gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår for de ansatte. Men kanskje bør fagbeveglesen være mer opptatt av hvordan arbeidsplassene påvirker det ytre miljøet som vi alle er avhengige av?

Artikkelen fortsetter under annonsen

Knut H. Alfsen, strategidirektør ved Cicero Senter for klimaforskning, etterlyser en mer offensiv fagbevegelse i arbeidet med å skape et mer grønt arbeidsliv.

– I løpet av de siste årene har ikke fagbevegelsen vært noen pådriver for et grønn skifte i norsk arbeidsliv. De har snarere vært en bremse eller et anker for den rødgrønne regjeringen i dette arbeidet, sier Alfsen.

Andreas Ytterstad mener imidlertid at fagbevegelsen har et stort potensial som det nå er på tide at de tar ut. Han peker også på at det stor vilje i deler av fagbevegelsen, noe som har blitt tydelig i arbeidet med boken om nye klimajobber.

– For å få til et fornybart Norge kreves det en folkelig mobilisering uten sidestykke, med fagbevegelsen som pådriver, ikke som bremsekloss, uttaler Ytterstad.

Ny arbeidsmiljølov: Sjekk hva det vil bety for deg