Nordmenn låner mindre

Ferske tall bekrefter at husholdningene besinner seg med å delta i i gjeldsfesten.

Husholdningenes kredittvekst er fortsatt på et høyt nivå, men var ved utgangen av desember den laveste siden august 2005, melder Statistisk sentralbyrå (SSB)

Investeringslyst

Mye tyder imidlertid på at det investeres aktivt i norsk næringsliv. Tallene viser nemlig stadig høy gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak. For disse var tolvmånedersveksten på 20,6 prosent, ned fra 21,0 prosent ved utgangen av november.

Gjeldsvekst siste tolv måneder
 okt.06nov.06des.06   
Totalt14,614,814,6   
Husholdningene12,812,912,5   
Ikke-finansielle foretak  21,020,6   

Med andre ord er det fremdeles virksomhetene som drar opp den gjennomsnittlige gjeldsveksten, noe vi har skrevet om i vår tidligere artikkel Lånefesten - et mikroproblem


All time high

Siden utgangen av august 2006 har årsveksten i innenlandsk kreditt til ikke-finansielle foretak ligget over 20 prosent og har ikke vært høyere i K2-statistikkens historie som går tilbake til slutten av 1980-årene, skriver SSB.