Nordea - rentetak for alle inntil 10 år

Nordea er banken som går bredest ut med sitt tilbud om lån med rentetak. Uansett sikkerhet, får alle tilbud om rentetak i inntil ti år.


På den annen side er det svært vanskelig å anbefale Nordeas produkter. Den flytende renten i tilbudene ligger såpass høyt, at med dagens antakelser om rentenivået allerede etter neste rentemøte i Norges Bank, vil den flytende renten i avtalene stange opp mot fastrentetilbudene i samme periode.

I et ryddig system, viser Nordea prisen for en avtale om rentetak i form av et prosentvis påslag i de flytende rentetilbudene. Avhengig av om avtaletiden er 3, 5 eller 10 år, kan en gjeldstynget eksempelkunde velge mellom følgende tilbud (alle satser er nominelle renter):

Nordea i tre år

Fastrente: 4,45 prosent.
Rentetakavtale: I dag 4,35 prosent - justeres i takt med tilbudene om flytende rente i avtaleperioden. Rentetak: 5,75 prosent.
Ren avtale om flytende rente: 4,00 prosent i dag.

Nordea i fem år

Fastrente: 4,65 prosent.
Rentetakavtale: I dag 4,60 prosent - justeres i takt med tilbudene om flytende rente i avtaleperioden. Rentetak: 6,00 prosent.
Ren avtale om flytende rente (fordelskunder): 4,00 i dag.

Nordea i ti år


Fastrente: 4,90 prosent.
Rentetakavtale: I dag 4,70 prosent - justeres i takt med tilbudene om flytende rente i avtaleperioden. Rentetak 6,10 prosent.
Ren avtale om flytende rente (fordelskunder) 4,00 prosent i dag.

Det er svært vanskelig å anbefale disse produktene. Den flytende renten i tilbudene ligger såpass høyt, at med dagens antakelser om rentenivået allerede etter neste rentemøte i Norges Bank, vil den flytende renten i avtalene stange opp mot fastrentetilbudene i samme periode.

For eksempel vil en kunde som inngår en ti-årig avtale i dag, starte med en flytende nominell rente på 4,70 prosent. Går renten opp med en kvart prosent ved neste rentemøte, vil den avtalte renten bli på 4,95, og altså høyere enn hva man kan oppnå ved en fastrenteavtale for ti år.