Nokia 6310: Morsomme(?) forbehold

Dette er utdrag fra en e-post vi mottok fra en av våre lesere, kommentarer er overflødige.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Hei, jeg har akkurat investert 3998,- i en splitter ny Nokia 6310 mobiltelefon.

Dessverre har jeg også lest bruksanvisningen til telefonen, og her står det bl.a. følgende under stell og vedlikehold:

  • Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer vesker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
  • Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
  • Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden.
  • Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser.
  • Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen.
  • Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
  • Ikke mal telefonen.
Spørsmålet mitt er da:
Hvor kan jeg egentlig bruke telefonen. Er ikke meningen med mobiltelefoner at de skal kunne brukes ute?

Hva er for varmt og for kaldt? Blir det for mye risting av å ha telefonen i f.eks. lommen eller i bilholderen?

Jeg synes man kan forvente litt kvalitet og holdbarhet fra en telefon til nesten 4000. Forøvrig er jeg veldig fornøyd med telefonen så langt, men jeg tør jo nesten ikke bruke den.