I Norge er det beregnet at det årlig dør mellom 300 og 500 ikke-røykere på grunn av passiv røyking. Foto: Colourbox.com
I Norge er det beregnet at det årlig dør mellom 300 og 500 ikke-røykere på grunn av passiv røyking. Foto: Colourbox.comVis mer

Nok en grunn til å unngå passiv røyking

Ille for mer enn bare hjerte og lunger.

Passiv røyking er som kjent det som skjer når man puster inn røyken fra andre menneskers røyk, enten frivillig eller ufrivillig. Forskning har allerede vist at de som jevnlig blir utsatt for passiv røyking blant annet har økt risiko for lungesykdom, lungekreft og hjerte- og karsykdom. Passiv røyking er spesielt farlig for små barn.

Man antar at flere hundre personer dør hvert år som følge av sykdom de har utviklet på grunn av passiv røyking, ifølge Helsedirektoratet.

Les også: Passiv røyking tar liv

Nå viser det seg at passiv røyking også kan utgjøre en trussel for den mentale helsa.

Les også: Forskere advarer mot «passiv-passiv røyking»

Utsettes du for passiv røyking? (Avsluttet)
Noen ganger(38%) 119
Ja(33%) 103
Nei(29%) 92
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


60 prosent utsatt for passiv røyk

- Forskere har funnet ut at passive røykere har femti prosent økt risiko for å lide av psykiske problemer, sammenliknet med personer som ikke eksponeres for røyk, melder Reuters Health.

De ser også at risikoen for å bli innlagt på grunn av psykiatrisk lidelse, nærmest tredobles hos passive røykere.

Det er svært vanlig å bli utsatt for passiv røyking. I Norge røyker over én million mennesker daglig. Tenk da hvor mange som utsettes for passiv røyking! I USA røyker også omkring 20 prosent av befolkningen, og ifølge ekspertene er 60 prosent av befolkningen utsatt for passiv røyking, ifølge Reuters.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Det er mulig å gi ganske nøyaktige mål for hvordan passiv røyking kan påvirke helsa vår, ved å måle mengden kotinin i blodet. Kotinin dannes når nikotin brytes ned i kroppen, og regnes for å være den sikreste markøren for eksponering av tobakksrøyk. Det er likevel lite som er gjort for å se på hvordan passiv røyking kan påvirke den mentale helsa.

Husk dette: Røykere er også passive røykere!

Flere med psykiske problemer

For å se nærmere på dette, ble 5 560 ikke-røykere og 2 595 røykere invitert til å delta i en studie. Ingen av dem hadde tidligere hatt mental sykdom. Studien gikk over seks år, og testpersonene måtte regelmessig svare på spørsmål om psykiske problemer og fortelle om antall innleggelser på psykiatriske klinikker i løpet av perioden.

Hvor mye passiv røyking de ble utsatt for, ble målt via spytt (det kan også måles gjennom blod og urin).

Les også: Hva forteller hosten deg?

14,5 prosent av testpersonene opplevde å få psykiske problemer under studien. Og jo mer utsatt de var for passiv røyking, jo større var risikoen. Og risikoen var aller størst blant de som røykte selv.

Sannsynligheten for å bli innlagt på sykehus var 2,8 ganger høyere for passive røykere sammenliknet med de som ikke var blitt eksponert for røyk, og 3,7 ganger høyere for røykerne.

Forskerne så en større sammenheng blant dem som aldri hadde røykt før sammenliknet med personer som tidligere hadde røykt. Årsaken til dette kan være at eks-røykere er mindre sårbare for effekten av nikotin, ifølge Reuters.

Passiv røyking verst for barn

Sterkt forhold

Forskerne, med Dr. Mark Hamer ved University College London i spissen, konkluderer likevel med at denne studien ikke kan påvise at «noe» fører til «noe annet», selv etter at det ble justert for andre faktorer som sosial status, alkoholinntak og andre ting som kan påvirke den mentale helsa.

- Men vi så et ganske robust forhold, sier han til Reuters, og minner om at tidligere studier har pekt på at røykere er mer usatt for å få depresjoner.

Studien er publisert i tidsskriftet Archives of General Psychiatry.