Noen fordeler er det også for kjøper

Går selgeren konkurs vil du imidlertid stå i en sterkere posisjon med en eierskifteforsikring å holde deg til.

Bergsåker påpeker imidlertid at det kan tenkes tilfeller der du som kjøper også vil nyte godt av en eierskifteforsikring.

Det vil for eksempel være tilfellet der selgeren har gått konkurs, og det ikke er noen penger å hente. Det sier seg selv at dette ikke vil gjelde mange saker per år.

En annen situasjon er der selgeren faktisk har penger, men der hans betalingsvilje er heller laber. Da kan det være en lettelse å holde seg direkte til forsikringsselskapet.

Har selgeren en eierskifteforsikring vil ihvertfall forsikringsselskapet være søkegod. Om du får medhold i ditt krav er imidlertid en helt annen sak.