Nødhjelp til studenter

Kreditkassen er den eneste banken som tilbyr studiefinansiering. Men: For et lån på 100.000 kroner som nedbetales over fem år, betaler du en effektiv rente på 11,24 prosent.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Ikke alle studenter får lån i Statens Lånekasse. Og slett ikke alle klarer seg med lånet de får fra Lånekassen.

Nødhjelp til studenter

For noen er siste utvei derfor å ta lua i hånden og gå en tur i banken.

Her kan du lese mer om hvorfor ikke alle kan få lån i Lånekassen.

Vanskelig å få

Et fåtall av de norske bankene tilbyr studielån til studenter.

Noen tilbyr forbrukslån, men krever at låntakeren har en stabil lønnsinntekt. Da de fleste studenter ikke har noen stor lønnsinntekt, er det ikke noe reelt alternativ.

100.000 kr. uten sikkerhet

Av de 12 bankene vi kontaktet, er det bare Kreditkassen som tilbyr studiefinansiering.

Blant bankene finner du alle de store forretnings- og sparebankene i Norge. Klikk på lenken øverst for å se hvilke banker vi kontaktet.

K-Bank gir 100.000 kroner i studielån uten sikkerhet. Men trenger du mer, må du stille med sikkerhet.

Et studielån i K-Bank gis som en kreditt i maksimalt seks år. Når de seks årene er omme, gjøres kreditten om til et vanlig lån med nedbetaling over maksimalt fem år.

Et lån på 100.000 kroner som opptas som en kreditt over seks år, og nedbetales over fem år, har en effektiv rente på 11,24 prosent. Det er om lag to prosentpoeng høyere enn et vanlig studielån, men likevel ganske rimelig dersom man sammenligner med et forbrukslån.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Låner du 100.000 kroner må du altså betale om lag 4.000 kroner i rente og avdrag hver måned i fem år, før du har blitt kvitt lånet.

Supplering

Studielånet fra K-Bank kan opptas alene, eller som en supplering til lånet fra Statens Lånekasse.

En vanlig student vil kunne motta 6.950 kroner fra Lånekassen i ti måneder hvert år. Beløpet består av 2.080 kroner i stipend, og 4.870 kroner i lån.

Fordelen med lånet fra Lånekassen er at det er rentefritt i studietiden, at du kan tilbakebetale det over 20 år og at rentenivået er om lag 2,5 prosentpoeng lavere enn banklånet.