Nikotinpreparater og gravide

- Gravide som ikke klarer å slutte, kan bruke nikotinpreparater, sier overlege Gro Nylander, Rikshospitalet. Nylander har i flere år stått i spissen for arbeidet med å få gravide til å slutte å røyke.

Nikotinpreparater og gravide

- Gravide som ikke klarer å slutte, kan bruke nikotinpreparater, sier overlege Gro Nylander, Rikshospitalet. Nylander har i flere år stått i spissen for arbeidet med å få gravide til å slutte å røyke.

- Selv om nikotinpreparater heller ikke er bra, slipper kroppen unna tjære, blåsyre og kullos, for å nevne noe. Dessuten blir nikotin-nivået lavere enn med tilsvarende mengde tilført gjennom sigaretter. Det beste er antagelig å bruke plaster på dagtid i en avvenningsperiode, sier hun.

- Hvorfor er pakningene utstyrt med advarsel for gravide?

- Advarslene er skrevet av produsentene som vil beskytte seg mot rettssaker. Vi som ser helheten, vet at røyking etter alt å dømme er mye verre enn nikotinpreparater, og vi må stå for det. Røyking blant gravide er i dag en viktig årsak til dødfødsler og krybbedød, sier Nylander.

Hun er en av dem som de siste ti årene har gjort en stor innsats for å få gravide kvinner til å slutte å røyke. Blant annet har hun reist land og strand rundt med Stumpekvartetten og holdt kurs for helsepersonell, slik at de kan snakke med gravide om røyking på en bedre måte.

Arbeidet har gitt resultater. I Norge er gravide kvinner den eneste gruppen hvor man har sett en klar nedgang i antall røykere, fra over 35 prosent på det verste til ca. 21 prosent ved siste landsomfattende oversikt for noen år siden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

- Trolig kan vi redde flere barneliv dersom alle gravide kutter ut røyken, enn vi gjør gjennom lange arbeidsliv i svangerskapskontrollen, sier Nylander.

mozon.no 30.03.01