Ni prosent opp

DinSides idealportefølje har steget ni prosent i verdi siden starten 3. september.

Idealporteføljen til DinSide ble startet 2. september i år, ved at vi fastla hva vi skulle kjøpe dagen etter - i tide til at også våre lesere kunne få kjøpe til samme kurser som oss.(Les om reglene for DinSides idealportefølje).

Dagen etter, 3. september, kjøpte vi så aksjer i Color Line og Evercom, samt salgsopsjoner i Kværner. Aksjene har foreløpig ikke gitt oss så stor glede, men opsjonen i Kværner solgte vi med 67% gevinst. Vi hadde kjøpt 200 opsjoner for 42 kroner stykket 3. september, og fikk 70 kroner for dem 1. oktober. Fra gevinsten på 5.600 kroner gikk kurtasje vi har anslått til 750 kroner. Netto vant vi altså 4.850 kroner på Kværner-opsjonene.

Samme dag ikk vi inn i det Jon Fredriksen-kontrollerte tankrederiet Frontline, en av årets virkelig store tapere på Oslo børs.

Frontline falt ti prosent

Samtidig insiderne kjøper aksjer i Frontline, faller kursen videre. Den var oppe i kroner 7.50 i vår, men har siden falt tilbake over 70 prosent. Vi "kjøpte" 1. oktober 7.000 aksjer i Frontline for to kroner stykket. Siste omsatt mandag var 1.80 kroner. Sukk. 1.400 kroner tapt.

Colorcom

De to siste aksjene i porteføljen, Evercom og Color Line, får vi sitte på enn så lenge. I Evercom er fremdeles innsidere aktive på kjøpersiden. I Color Line er det nå mindre aktivitet, og aksjen har ikke fulgt med markedet opp de siste dagene. Men vi sitter nå og ser hva som skjer.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Vi har så langt hatt en avkastning på 8,9 prosent på porteføljen Det er vi ikke helt fornøyd med, da vi har tatt til dels stor risiko. Men blir man egentlig noen gang fornøyd?

DinSides idealportefølje
SelskapKjøptAntallKjøpskursKurs idagVerdi *Endring
Evercom3/9/981000283029.8501.700
Color Line3/9/9812001919.5023.250300
Frontline1/10/98600021.8010.650-1.500
Salgsgevinst     4.850
Kontanter   60.000 1.600  
SUM  60.000 65.3505.350
* Fratrukket kurtasje på 2 x 150 kroner for aksjer og 2 x 375 kroner for opsjoner.