Ni millioner liter morsmelk

Norske kvinner produserer hvert år nesten ni millioner liter melk. Åtte av ti barn ammes i minst seks måneder.

Ni millioner liter brystmelk

Norske kvinner produserer hvert år nesten ni millioner liter melk. Åtte av ti barn ammes i minst seks måneder. Det viser den siste ammestatistikken.

Utover på 1970-talet ble norske kvinner flinkere til å amme sine barn. På 1980-tlalet kom vi på verdenstoppen, på 1990-tallet har økningen fortsatt. Tall fra Spedkost-undersøkelsen i 1998 viser at ni av ti barn ammes i minst to måneder, åtte av ti barn får morsmelk i minst seks måneder. Mange får morsmelk lenger enn dette. Hver dag er det 9000 ettåringer som får en sup morsmelk til kvelds eller frokost.

Ut fra hvor mange som ammer og antall barn som ammes, har statistikerne beregnet at norske kvinner produserer cirka ni millioner liter melk i året. Statistikken er presentert i den siste rapporten om utviklingen i norsk kosthold fra Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet. HH, mozon.no 24.01.2001.