Ni av ti er ikke fornøyde

DinSides lesere er svært misfornøyde med prismerkingen i butikkene.

- Er prismerkingen i butikkene god nok, spurte vi DinSide-leserne for en kort stund tilbake. Over 3.200 svar kom inn og drøyt 88 prosent konkluderte slik: Nei!, prismerkingen er for dårlig. Bare 7 prosent mente prismerkingen er god nok, mens 5 prosent ga tilbakemelding om at de ikke bryr seg.

Nå skal det riktignok nevnes at undersøkelsen ble gjort i sammenheng med artikler som rettet søkelyset mot mangelfull prismerking i butikk. Dette vil selvfølgelig farge utfallet, men på en annen side er det sjelden vi får et så klart og entydig svar i våre uhøytidlige spørreundersøkelser.

LES OGSÅ: Prislappene er fulle av feil

Feil pris på varene

Bakgrunnen for artiklene har vært at DinSide flere ganger har fersket matbutikkene i mangelfull prismerking. Noen ganger har ikke summen på prislappen stemt overens med hva en faktisk må betale for varen, noen ganger har prislappene vært feilplassert, og andre ganger har prismerking manglet fullt og helt.

Slik skal det selvfølgelig ikke være. I markedsføringsloven går det klart å tydelig frem at samtlige varer i butikk skal merkes med pris, og denne prisinformasjonen skal selvfølgelig være riktig.

Representanter fra matvarebransjen har ved flere anledning innrømmet at prismerkingen er for dårlig, og selv om noen butikker er verre enn andre, ser det ut til å være et problem som stort sett gjelder over hele fjøla av matbutikker.

- Det skal ikke være sånn, men vi ser det både hos oss og hos våre konkurrenter. Vi jobber hele tiden med å bli bedre, uttaler Martin Klafstad i Rema 1000 i denne artikkelen.


- Svindel og stjeling

Mange av våre lesere er forbannet på dårlige prismerkingsrutiner i butikkene. Noen går så langt som å sammenlikne det med svindel eller stjeling.

- For å trekke diskusjonen til et ytterpunkt vil jeg til slutt sammenligne det å systematisk ta for høye priser (for det har aldri hendt at jeg har betalt mindre enn jeg skulle for en vare) med det å svindle eller stjele!, skriver en DinSide-leser i dette innlegget.

Enkel løsning?

Mange lesere mener løsningen på dårlig prismerking er å innføre digital prismerking. Elektroniske hylleetiketter, som bransjen selv kaller det, ble allerede introdusert for 25 år siden. Systemet ikke er veldig utbredt i Norge, men det finnes butikker som har implementert løsningen.

- Eksempelvis kan man enkelt og raskt sette ned prisen på brødvarer til halv pris den siste timen før stengetid – kundene får rimelig brød, og butikkene slipper å brenne inne med usolgte ferskvarer, sier markedsføringssjef Peter Bjerkeseth i PSI Systems, et av selskapene som produserer slike systemer.

Nå skal du slippe å bli lurt!