PÅ NETT: Per Racin Fosmark <br />
<i>Foto: Per Ervland</i>
PÅ NETT: Per Racin Fosmark
Foto: Per ErvlandVis mer

Nettmøte om samlivsjuss

- Har mannen min krav på å bruke opp pengene jeg arvet av min far bare fordi vi er gift?, spør en leser. Familierettsadvokat Per Racin Fosmark svarte på dette og flere spørsmål om ekteskap, samliv og samlivsbrudd i dag.

Små og store spørsmål

En annen leser lurer på om en bidragspliktig eksmann har plikt til å opplyse om økte inntekter i form av bonus, eller i siste instans:

- Kan jeg kreve innsyn i min eksmanns økonomi?

En tredje leser lurer på om hun har ansvar for all gjeld ektemannen tar opp - og om det virkelig er slik at han kan ta opp lån uten at hun underrettes.

Få gratis råd

Vi har hentet inn juridisk ekspertise. Advokat Per Racin Fosmark stilte i dag i nettmøte på DinSide, i samarbeid med Advokatforeningens nettsted advokatenhjelperdeg.no.

Fosmark jobber til daglig som advokat og partner i advokatfirmaet Eckhoff, Fosmark & Co, med blant annet familierett som spesialområde, og han er en av arkitektene bak risikotesten på advokatenhjelperdeg.no, som vi skrev om i forrige uke.

Nå kan du se hva advokaten svarte.

Fikk du ikke svar på spørsmålet ditt? Er det noen andre tema du kunne tenke deg ble tatt opp i nettmøte? Send gjerne en mail til juss@dinside.no.

Nettmøtet er nå avsluttet.

Barnebidrag

Innsendt av XXX
21.11.2006 16:35
Hei

Hvordan kan man være sikker på å få riktig bidrag?
Hvis den bidragspliktige får økt inntekt i løpet av året kan det være vanskelig å oppdage (bonus/ ny jobb etc), hvordan fanges dette opp hvis den bidragspliktige IKKE sier i fra om denne økningen?

2: Har jeg krav på innsyn i eksens økonomi?
Mvh
Dette kan være et problem, og det beste kan være å innkreve bidaget gjennom trygdeetaten hvis du har mistanke om at det er inntekter som ikke oppgis.

Skilsmisse og dokavgift

Innsendt av Nilsen
21.11.2006 17:09
Jeg skal skilles, kona flytter og jeg kjøper henne ut av vår selveide leilighet - som vi eier sammen. Må dette salget tinglyses, og må jeg betale dokumentavgift? I så fall, er det kjøpesummen vi har blitt enige om som er grunnlaget?
Det bør tinglyses, men du slipper dokumentavgift. Kun rettsgebyret for tinglysing av skjøte (kr. 1548) må betales.

Farsarv

Innsendt av Mina
21.11.2006 17:11
Jag har arvet endel penger etter min far. min mann har et litt annet syn på penger enn meg, og mener det er bedre å leve i nuet. Kan han kreve å få tilgang til disse pengene og bruke de nå fordi vi er gift?
Nei, det er dine penger som du alene bestemmer over.

Lån

Innsendt av BST
21.11.2006 17:14
Hefter ektefeller alltid for felles lån, selv om den ene ikke vet om det og den andre bare låner uten å spørre?
Overfor kreditor er det kun den ektefelle som tar opp lånet, som hefter. Men i en skiftesituasjon ved separasjon vil man ha rett til å trekke fra lånet slik at den andre ektefellen i praksis blir belastet en halvpart i oppgjøret.

Barn og samvær

Innsendt av Trist
21.11.2006 17:47
Min mann og jeg skal skilles etter 11 års ekteskap. Vi har to barn, en jente på 4 og en gutt på 7. Jenta er veldig knyttet til meg, mens jeg tror gutten vil ha godt av mest mulig samvær med far. Nå sier eksen at han ikke vil ha noen av dem mer enn han må, og at han skal flytte til utlandet (et EU-land, red. anm.).

Spørsmål: Hvor ofte kan barna få se ham? Hvem skal betale for reisen når han flytter uten at jeg får bestemme? Hvem skal betale for evt følgeturer (jenta er for liten til å fly alene nå). Dessuten: Det vil bli mye jobb på meg alene med to små barn, samt en inntekt mindre, må nå jobbe 100 prosent igjen. Kan jeg be om bidrag til barnevakt/praktikant/au pair?
Hilsen
Trist og oppgitt.
Her reiser du mange spørsmål som jeg skal forsøke å besvare delvis. Hvis han flytter til utlandet, bør dere få til en avtale vedrørende hvordan samværet skal utøves, betaling av reiser, følge etc. I motsatt fall vil dette lett kunne bli et problem.

Når det gjelder bidrag, har vi klare regler for hvordan det skal beregnes (se Bidragskalkulatoren på Trygdeetaten.no), og du har ikke krav på særskilt bidrag til barnevakt mm, hvis dere ikke lager en frivillig avtale om dette.

50-50 eller

Innsendt av R.E.H.
22.11.2006 05:57
Ved eventuell skilsmisse. Jeg jobber i nordsjøen hvor stor er sjansen for at det kan bli 50-50 foreldreansvar da? Jobber i nordsjøen 14-28. Vi har felles gjeld og jeg har stått for mesteparten av utgiftene på huset i 15 år.Pga av økonomiske grunner kan jeg da kreve at huset blir solgt vis det skulle skjære seg mellom oss? Jeg har arvet litt og det har vi brukt på huset. Jeg har selv bygget huset så lenge jeg er tømmermann.Hu har ikke arvet noe enda. Håper jeg kan få svar på disse spørsmåla takk.

mvh R.E.H.
Dere har felles foreldreansvar etter loven. det du tenker på er vel om du kan få delt bosted for barna, slik at de bor like mye hos dere begge. Det er det vanskelig for meg å svare på fordi det avgjørende her vil være hva som er best for barna.

Utgangspunktet er at du kan kreve huset solgt, men din ektefelle vil ha muligheter til å kunne kreve å få overta huset etter regler i ekteskapsloven, evt. få bruksrett til huset. Det må vurderes konkret om vilkårene til dette er oppfylt. Salgsadgangen er således ikke ubetinget.

samboere med felles barn

Innsendt av ole
22.11.2006 08:10
Jeg og min samboer har to barn sammen, vi har nå flyttet inn i en ny enebolig som jeg har bygd og står som eier av. Dette pga ett tidligere 2 års samlivsbrudd. Vil henne også bli deleier av boligen over tid, om ikke noe kontrakt blir skrevet. Eller er jeg 100 % eier så lenge jeg står som eier av eiendommen og boliglånet?
Utgangspunktet er at du er eier 100 %. Men din samboer kan under visse forutsetninger over tid opparbeide seg en sameieandel. Det kan f. eks. skje hvis alle dine inntekter går til betjening av lånet, mens din samboer betaler alle forbruksutgifter og det daglige hushold. Men dette forutsetter en konkret vurdering.

Forskudd på arv

Innsendt av Harald
22.11.2006 10:41
Jeg har fått forskudd på arv. Det er en bolig min kone og jeg bor i. Hva kan kun kreve ved en eventuell skilsmisse?
Hvis boligen i sin helhet er forskudd på arv til deg, og dere ikke har gjort noe med boligen utover vanlig vedlikehold, har din kone ikke krav på noe.

Samboere og arv

Innsendt av Samboer m/felles barn
22.11.2006 08:42
Er det kun gifte som kan sitte i uskiftet bo? I såfall er vel gjensidig testamente oppskrytt i og med lengstlevende uansett må utbetale 2/3 av verdiene etter den første som dør?
Kun ektefeller og registrerte partnere har rett til uskifte etter arveloven. Gjensidig testament for samboere kan skape et problem dersom man har barn på grunn av barnas pliktdelsarv. Men er barna myndige, kan de forhåndssamtykke i at det opprettes et testament som tilgodeser den lengslevende av dere med alt. Forhåndssamtykke bør i så fall påtegnes på testamentet.

Boligoppgjør

Innsendt av 41boks
22.11.2006 08:45
Etter samlivsbrudd har min tidligere samboer akseptert en pris for borettslagsboligen på 2,350.000. Hun har signert familieoverdragelse og flyttet over sine andeler i borettslaget til meg. Hun har også mottatt oppgjøret for boligen, altså sin andel. Ettersom hun ikke ennå har funnet seg egen bolig mener hun nå at taksten på boligen er for lav og vil ikke skrive under på skifte og vil helller ikke godta prisen. Hvilke rettigheter har hun da? Vi var jo enige om dette.....og hun har jo signert....
Hilsen litt frustrert
Ut fra det du skriver, kan jeg ikke se det annerledes enn at hun er bundet av det hun har skrevet under på.

Rettigheter som samboer

Innsendt av Barebone
22.11.2006 08:45
Vi har snart vært samboere i 10 år, har 2 små barn sammen.

Siden vi ikke er gift, lurer jeg på mine/hennes rettigheter hvis f.eks en av oss skulle falle ifra.

Er det enklere hvis man var gift ang. arverettigheter og omsorg for barna?

Vi har en samboerkontrakt ifm boliglån, men holder det?
Samboere har ikke arverett etter hverandre. Da må dere i så fall opprette testament, og barna vil da ha krav på 2/3 av det den enkelte av dere etterlater seg. Man kan således i utgangspunktet bare testamenter bort 1/3 til den andre. Hvis dere eier mye, kan dere begrense arven til hvert av barna til 1 million kroner, og testamentere resten til hverandre. Ektefeller arver automatisk 1/4 av hverandre når man har barn. Samboerkontrakten hjelper ikke på arv med mindre dere der også har tatt inn testamentariske bestemmelser.

Dele verdi av bolig

Innsendt av Anne
22.11.2006 09:14
Jeg bor i Oslo, og i disse dager da stort sett alle boliger går over taks, lurer jeg på hvordan man deler verdien av huset. Min samboer og jeg skal flytte fra hverandre. Han vil gjerne beholde huset, noe jeg ikke har råd til. Vi skal nå ta takst på huset. Han mener at han skal kjøpe meg ut for takst, mens jeg mener at et salg av huset vil gi meg mer startkapital til ny bolig, da alle hus jeg ser i vårt området går over takst. Hva er mest normalt, og hva gjør man?
Hvis du mener at et salg vil utbringe mer enn taksten, må i du i så fall nekte å godta taksten som grunnlag for utløsningsbeløpet og kreve salg - med mindre dere kan enes om et høyere utløsningsbeløp enn taksten tilsier.

Skjevdeling av boligverdi

Innsendt av Nygift
22.11.2006 10:25
Hvordan kan en sikre seg rett fordeling av verdien til boligen ved inngålse av ekteskap. Vi hadde som samboere en eierbrøk på boligen. Vil en ektepakt sikre rett fordeling. Har det noen betydning at eierbrøken ikke er beskrevert i skjøte på boligen?
Det beste er at skjøte også gjenspeiler de reelle eierforhold. En ektepakt her vil bare være interessant hvis dere avtaler særeie når dere gifter dere, og de rette eierandeler kan i den forbindelse fremgå av ektepakten. Det bør dere vurdere å gjøre.

Når samboeren faller fra

Innsendt av Linn
22.11.2006 10:33
Hei, min far gikk nylig bort. Han og min mor var samboere i 28 år. Min far har 2 særkullbarn fra første ekteskap. Huset står registrert på min mor, men mine to halvbrødre krever nå arverett på huset. De hevder at det er ervervet i felleskap. Hvordan er reglene her og hvor mye kan de evt. kreve? er ikke huset i utgangspunket beskyttet siden det er registrert på min mor, hvem må evt. føre bevis for at det er ervervet i felleskap?
Det er ikke avgjørende at huset formelt sett er registert på din mor. Men for å vurdere om din far må anses som sameier, er det nødvendig å vite mer om de øknomiske realiteter gjennom 28 år, og om din mor og far opprettet noen samboerkontrakt. I utgangspunktet er det særskullsbarna som her må sannsynliggjøre sameie.

Arv særkullsbarn

Innsendt av Pat
22.11.2006 10:45
Hei! Jeg og min mann er begge gift for andre gang, og vi har begge barn fra første ekteskap, men ingen felles barn. Er det mulig å sikre seg at den ektefellen som "dør sist" arver all formue fra den som er gått bort, for så å fordele akiva fra begge til barna når den siste ektefellen går bort? Kan man "sitte i uskifte" ved å opprette testamente til den andre ektefellen med klausul om at barna skal dele likt etter begges død?
Det er mulig å sikre den som "dør sist" arvemessig slik dere ønsker. Men det forutsetter (1) at dere oppretter gjensidig testament med bestemmelser om hva som skal skje ved lengstlevendes død, og (2) at barna på begge sider forhåndsgodkjenner testamentet. Men dette siste forutsetter at barna er myndige.

Når det gjelder uskifte, kan barna forhåndssamtykke her forutsatt at de er myndige.

Det man har med seg

Innsendt av Lurer
22.11.2006 10:46
Jeg arvet en leilighet for en del år siden. Den ble solgt og beløpet ble investert i ny leilighet med samboer (nå gift). Har jeg krav på dette beløpet hvis man skilles? Det tinnglyst at vi eier like mye av ny leilighet.
Utgangspunktet er at man her vil se på de reelle eierforhold. Du må således se på hvor stor andel av kjøpesummen arven din utgjorde, og denne andelen - også hensyntatt verdistigning - kan du skjevdele, d. v. s. unngå å likedele med din ektefelle.

Deling, skifte ved skilsmisse

Innsendt av O
22.11.2006 12:21
Min kone og jeg er separert etter 15 års ekteskap. Vi er enige om at jeg beholder vårt felles hus, og skal kjøpe henne ut. Hun krever en forholdsvis større pengesum enn hva likdeling av gjeld og formue tilsier, med begrunnelse at hun må kunne kjøpe seg ett sted hvor ungene kan bo. De skal bo 50% ho hver av oss. Hvordan skal det deles i sånne tilfeller, hva er formelt riktig, hva er "vanlig" ?
Juridisk sett er likedeling korrekt. Et annet spørsmål er om du vil "sponse" din ekskone på grunn av forholdet til barna, men det er du ikke rettslig forpliktet til.

Aksjeselskap

Innsendt av Selvstending næringsdrivende
22.11.2006 10:59
Hei! Jeg har et AS selskap med betydelige summer og er eneeier av dette selskapet. Det er opprettet som en sparebøsse for å si det slik.

Hvis giftemålet ikke skulle gå etter planen, har da min kone krav på halvparten av firmaet?
Hvis du skal gifte deg, bør dere opprette ektepakt og gjøre firmaet til ditt særeie.

Samboerkontrakt

Innsendt av Kanutten
22.11.2006 11:06
Hei, Har vært samboer i flere år nå, og vi kjøpte hus sammen for 9 mnd siden. Vi har ikke skrevet noen kontrakter enda. Må vi ha både samboerkontrakt og testament? Litt usikker på forskj på de forskjellen. Gjeldsforsikring har vi heller ikke klart enda. Hva anbefaler du? Hilsen Kanutten
Her bør dere søke juridisk bistand. Jeg kan nevne at testament er nødvendig dersom dere ønsker at den ene skal kunne arve den andre, og samboerkontrakt anbefales når dere har involvert dere sammen i huskjøpet.

Samboer -arv

Innsendt av Astrid
22.11.2006 11:26
Hei.
Er samboer med 2 felles barn (ikke myndige)og felles bolig. Han har i tillegg 2 særkullsbarn (myndige). Vi har ikke testament eller samboeravtale. Hva skjer hvis en av oss dør?
Samboere arver ikke hverandre med mindre dere har opprettet testament til fordel for hverandre. Dette innebærer at arven etter deg går til dine to barn, mens hans fire barn arver din samboer hvis han dør.

Deling av formue

Innsendt av Peer
22.11.2006 11:28
Hvordan stiller det seg med fordeling av penger på konto/fond ved skilsmisse. Vi bruker forskjellig bank og har ikke innsyn i hverandres kontoer. Blir dette på samme mår som ved eiendeler som den ene parten har anskaffet for egne midler (f. eks en båt)
Hovedregelen er at innestående på konti skal likedeles mellom dere. Hvis innskuddene er noe som dere hadde med inn i ekteskapet eller har arvet, vil dere i utgangspunktet kunne holde midlene utenfor delingen (skjevdeling), hvis pengene er i behold. Det samme gjelder hvis dere har avtalt i ektepakt at midlene skal være særeie.

Deling ved samboer opphør

Innsendt av pelle
22.11.2006 11:29
Vi skal flytte hvert til vårt. Har ingen samboerkontrakt. Vi har to barn felles. Kan jeg kreve å få med meg den summen av kroner jeg hadde når vi flyttet sammen? Kan jeg også kreve å få arven jeg fikk fra mine foreldre?
Svaret er i utgangspunktet ja, hvis midlene er i behold. Har de gått til forbruk ("spist er spist"), vil du ha problemer med å få midlene ut. Midlene kan være i behold også hvis du f. eks. har investert arven i en leilighet eller annet som er i behold.

separert/gift

Innsendt av lille my
22.11.2006 11:32
jeg og min mann ble separert for 4 år siden. etter 1 år kom vi frem til at vi ville gjenoppta forholdet. vi har fremdeles hver vår bolig. jeg overtok felles hus da vi ble separert, og det ble tinglyst på meg. hvis vi flytter sammen igjen og opphever separasjonen, regnes da huset som noe jeg har hatt med meg inn i forholdet eller blir det automatisk sameie på det? i separasjonspapirene har vi avkrysset for at boet er gjort opp.

Hvis dere var formelt separert, og dere har delt (skiftet), vil huset nå regnes som din skjevdelingsformue hvis dere på nytt skal separeres. Det blir følgelig ikke i sameie mellom dere.

Uskifte

Innsendt av eua
22.11.2006 11:38
Samboere med sameie 50-50 Er det mulighet for å sitte i uskiftet bo ?
Nei, uskifte etter arveloven forutsetter formelt ekteskap eller partnerskap.

Bidrag

Innsendt av kath
22.11.2006 11:39
Har vært separert i et år. Har inngått privat avtale vedr. omsorg. Vi har også tatt utgangpunkt i kalkulatoren på nettet for utregning av bidrag. Dette beløpet er 1010,- pr mnd (jeg har hovedomsorgen). Kan jeg gå til trygdekontoret og få de til å se hva jeg kreve av bidrag uten at han er med, og kreve dette av han. Han har henne mellom 9 og 13 dagr i mnd. Hvordan kan jeg gå frem dersom jeg mener han ikke overholder kontrakten vedr. omsorg. Det dager da han setter henne bort til besteforelder, når han selv skulle hatt henne. Kan jeg kreve at avtale gjøres om.?
Når det gjelder bidrag, kan du kontakte trygdekontoret og be om at de beregner bidraget ditt, evt. at du krever at det skal inndrives gjennom trygdekontoret.

Ønsker du å gjøre om omsorgsavtalen, må du gå til retten, hvis han ikke frivillig aksepterer en endring.

Deling av bo

Innsendt av zappfe
22.11.2006 11:42
Etter 5 års ekteskap og mange år som samboere er jeg nå skilt fra min kone. Huset eide hun før jeg traff henne og står fortsatt på henne. Jeg har pusset opp en del gjennom årene. Jeg har selvfølgelig vært med og bidratt til fellesutgifter. Vi har to barn i lag. Kan jeg kreve noe av verdien (verdiøkningen) av boligen? hun må i så fall selge og flytte.
For å kunne gi deg et svar her, må jeg har flere opplysninger. Bl. a. vil det kunne ha betydning hva oppussingen har bestått i, d. v. s. om den har ført til noen verdiøkning av betydning osv.

Felles barn

Innsendt av Hans
22.11.2006 11:52
Jeg lurer på hvordan dette er rent juridsik, har vi felles barn? Hva har dette å si for oss ellers?

Vi fik en sønn dødfødt i uke 22. av svangerskapet. Han er altså ikke registrert i folkeregisteret på noen måte, ettersom han er født tidligere enn reglementet for registrering tilsier.

Regnes dette som felles barn juridisk sett, og vil det være noen endringer i forhold til tidligere i forbindelse med arv mellom meg og min samboer?
Nei, det vil ikke være et felles barn juridisk sett, og den arvemessige situasjon for dere vil være uforandret.

sameie

Innsendt av ***
22.11.2006 12:05
Jeg eier en bolig sammen med samboeren min. Jeg vil oppløse samboerskapet og overta leiligheten - han har ingen mulighet til å eie den alene (jeg tjener godt og klarer fint husleie og låneutgifter alene) - men han nekter. Må vi virkelige selge for at samboerskapet løses opp? Jeg har et barn fra tidligere forhold som bor i leiligheten sammen med oss.
I utgangspunktet må dere selge boligen. Men du har en viss mulighet til å kunne overta den etter hustandsfellesskapsloven § 3 hvis det foreligger "sterke grunner". Det må vurderes konkret, og evt. avgjøres av domstolene. Du bør imidlertid fremsette krav etter denne bestemmelsen overfor din eks.

Kjøp av barndomshjemmet.

Innsendt av En som bryr seg
22.11.2006 12:13
Hei.
En venn av meg har kjøpt barndomshjemmet fra sin mor for en latterlig lav sum. Dette har han gjort bak ryggen på sine to brødre. Deres felles far er død. Moren leier nå huset av han. Har han lov til dette?
Hvis moren gjorde dette mens hun sitter i uskiftet bo, er dette ikke lovlig etter arveloven. Men da må man reagere senest innen 1 år etter at man fikk kunnskap om overdragelsen, ellers vil evt. krav kunne gå tapt.

Deling av formue

Innsendt av Reidar
22.11.2006 12:28
Jeg og min kone skal skilles. Vi jobber begge 100%,men har svært forskjellig inntekt. Jeg har derfor kjøpt hus, biler, etc. Må alt deles likt, eller har det noe å si hvem som har investert/betalt for formuesgjenstandene?
Jeg forutsetter at dere ikke har opprettet ektepakt med særeie. I så fall skal verdiene likedeles med mindre noe av verdiene stammer fra ting du hadde med deg inn i ekteskapet eller har arvet.

Samboerkontrakt

Innsendt av Frk. Myopi
22.11.2006 12:28
Jeg er i et langvarig samboerforhold og vi har foreløpig ikke rotet oss til å skrive kontrakt. Nå venter vi derimot barn og bygger hus samtidig. Kan vi bruke de standard-kontraktene som f.eks. ligger på dinside.no, eller bør vi ta kontakt med en advokat for å sette oppp en skikkelig avtale? Hva med testamente, må vi ha advokat til dette uansett? Og hva er reglene for arve-avgift mellom samboere med felles barn? (Kanskje jeg burde fri???)
Her kan det være hensiktsmessig å søke advokatbistand, slik at dere kan få en individuell tilpasset avtale og testament som er samordnet. Har dere barn slipper dere arveavgift, men det forutsetter at testament er oppretten. Samboere har nemlig ingen arverett etter hverandre med mindre det opprettes testament.

Restskatt

Innsendt av Åse
22.11.2006 12:29
Jeg ble separert i mai i år og lurer på om jeg må være med på å betale min ektefelles restskatt fra i fjor. Jeg nøt jo også godt av at han fikk utbetalt mer lønn.
Ja, du må være med på å dekke hans restskatt.

Separasjon

Innsendt av Tommy
22.11.2006 12:51
Jeg og min kone er i ferd med å gå fra hverandre.
Vi har bodd i hennes bolig, som er utleid gratis til henne av slekt.
Vi har delt på alle andre utgifter.

Hun truer nå med å kreve tilbakedatert husleie for all tid jeg har bodd der, hvis vi bryter opp.
Kan hun gjøre dette?
Nei, husleie kan ikke kreves med tilbakevirkende kraft.

Samboerbrudd

Innsendt av November22
22.11.2006 12:53
Hei
Jeg eier et hus som jeg kjøpte for 13 år siden.
Fikk samboer for 6 år siden, som ble med å betale halvparten av renter og avdrag på lånet.
Hun har ikke kjøpt seg inn og er ikke eier på huset.
Når er forholdet over.

- Hva kan hun kreve tilbake betalt ???

- Har hun rett på verdi stigning ???

Takk
Ut fra det du skriver, vil din samboer ha krav på et beløp, eller hun kan anses for å ha blitt sameier i boligen. Men det forutsetter en nærmere vurdering av de øknomiske forholdene (f. eks. hvor meget av avdragene i kroner er betalt av henne), og det har jeg ikke noen opplysninger om.

Arv

Innsendt av Pettersen
22.11.2006 12:57
Hei, etter at min far døde fant jeg ut at han aldri fikk noen arv etter sine foreldre. Min far hadde søsken. Det fremgår av en dødsattest at min farfar ikke eide noe da han satt i uskiftet bo etter sin kone som døde tidligere. Grunnen til at han "eide intet" var at han ca 6 måneder før han døde overførte alt til min onkel. Min onkel overtok resten av lånet og kjøpte en tilhørende eiendom. Alt i alt forpliktet min onkel seg til en gjeld på noen titusner - og fikk til gjengjeld overført generasjonsboligen med tilhørende brygge. Dette virker meget rart så lenge ingen av de andre i søskenflokken fikk del av arven. Eiendomsoverføringen ble gjort i -75 samme år som den gamle døde. Har funnet et brev fra 1995 hvor min avdøde far ber om å få sin del av arven.... utenat noe ble gjort. Hva foreslår du?
På grunn av den tid som har gått, er jeg dessverre redd for at det juridisk sett ikke er noe å gjøre.

Deling av bolig

Innsendt av spawn
22.11.2006 13:06
Jeg har fått forskudd på arv i form av bolig. Nå har meg og min kone pusset opp huset (Helt nytt hus omtrent) Dette koster oss ca. 3 mill. kroner og vi har felles utgifter. Hvilken rettigheter har hun ved evt. en skillsmisse?
Hun vil nok regnes som sameier til boligen. Når det gjelder sameieandelene, må du se på hva boligen var verdt når du arvet den, og hvilken verdistigning som påkostningen av huset medførte. Du vil således klart ha den største eierandel, og det som kan tilbakeføres til din arv, kan du skjevdele verdien av, d. v. s. unngå at det likedels ved skilsmisse.

Kreve bidrag gr lønnsøkni

Innsendt av Pelle
22.11.2006 13:06
Kan min eks-kone kreve meg for bidrag etter 5 år fordi jeg harfått økt lønn? Vi har 50% fire barn og ikke noe bidrag i dag.
Utgangspunktet er ja. Men jeg vet for lite om hvilke avtaler dere evt. har inngått etc. til å kunne gi et sikkert svar.