Mer penger flyttes over internett
Mer penger flyttes over internettVis mer

Nettet overtar for brevgiro

Kai Henriksen, administrerende direktør for testvinneren i DinSides store internettbank-test, Storebrand Bank, forteller at internett-transaksjonene i Storebrand nå er større enn transaksjoner over brevgiro.

DinSide har i en stor test av internettbanker kåret Storebrand Bank til den beste internettbanken i Norge foran både små sparebanker og store forretningsbanker.

- For en bank som ble lansert for bare to år siden, er dette en gledelig nyhet, sier administrerende direktør Kai Henriksen.

Han mener at kåringen viser hvordan en nystartet bank kan drive mer rasjonelt og kostnadseffektivt ved å kutte ut arbeidskrevende tjenester som manuell betaling, kontantbehandling og filialnett, og heller satser på å gi kundene service over internett og telefon.

- Kåringen er en belønning for vår prioriterte satsing på internett som distribusjonskanal, fortsetter Henriksen.

Mer penger over nett

-Vi stiller ingen spesielle krav til deg som vil bli kunde i Storebrand Bank, forteller Henriksen. - Det eneste du må godta er å forholde deg til banken per telefon og/eller internett. Av Storebrand Banks 26.000 innskuddskunder benytter nesten en fjerdedel seg aktivt av nettbanken, og andelen er økende.

- Faktisk er kronevolumet i internett-transaksjonene nå større enn volumet i tilknytning til brevgiro, sier Henriksen.

Selv om det delvis kan skyldes at internettbrukerne antakeligvis har bedre gjennomsnittsøkonomi enn befolkningen forøvrig, ligger det også en reell økning i antall brukere og transaksjoner bak.

Ny satsning

Ønsket om enda større andel internettbrukere kan være årsaken til at Storebrand Bank nå velger å utvide sitt internettilbud. Direktøren forteller at banken ønsker å videreutvikle funksjonaliteten på internett overfor kundene.

- Om en måneds tid presenterer vi en ny internettplatform hvor kundene skal få en egen side med full oversikt over sine engasjementer og transaksjoner. I tillegg til de eksisterende tjenestene som kontooversikt, interne transaksjoner og betalingsformidling, skal kundene få mulighet til å kjøpe og selge fondsandeler via sine engasjementer i Storebrand Bank. Brukerne skal også få tilgang til forskjellige verktøy som kan simulere utviklingen i sparing og låneengasjementer, forteller Henriksen.

Mye likt DinSides boliglån-, låne- , fonds-, og sparekalkulatorer kanskje?