Netteieravslag til Bellona

Bellona mener nettselskapene burde gi rabatt til de husholdninger som ikke varmer opp boligen med strøm. Men nettselskapene har nå vendt tommelen ned for Bellonas initiativ.

Bellonas resonnement er følgende:

LES OGSÅ:

  • Strømledninger slites ikke av å bli brukt. Det er kapasiteten i nettet som bestemmer kostnadene ved å transportere strøm.
  • Kapasiteten i strømnettet må dimensjoneres for å tåle toppbelastningen.
  • Toppbelastningen inntreffer gjerne i en kuldeperiode i januar, og skyldes at så mange fyrer med strøm.
  • De som ikke fyrer med strøm er altså ikke ansvarlige for toppbelastningen. De ekstra kostnadene til å takle toppforbruket bør ikke disse belastes for. De bør derfor ha lavere nettleie.

Bellona mener til og med å ha funnet støtte for dette i loven, hvor det nå heter at nettselskapene skal etterstrebe en kostnadsorientert nettleie som ikke diskriminerer noen brukergrupper.

Med denne formuleringen har man nok særlig tenkt på tendensen til "melking" av hytteeiere vi har sett i noen store hyttekommuner. De skal altså også betale kostnadsorientert nettleie og ikke diskrimineres.

Samtidig har man nok også tenkt å avskjære politikerne, som stadig styrer de fleste nettselskaper, fra å bruke nettleien til distriktsutbygging, sosial utjevning eller liknende ("Flytt til Utvær: Gratis nettleie de første fem årene").

Ved, vind, fjernvarme og olje

De som har f.eks. fjernvarme som oppvarmingskilde, vil ikke bruke spesielt mye strøm under kuldeperioder i januar. Deres strømforbruk, til lys, vaskemaskin og PC, vil være mer jevnt fordelt over året. De vil altså behøve relativt lavere nettkapasitet. Og bør derfor betale mindre, i følge Bellona.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Bellona har lagt et standardbrev man kan sende nettselskapet sitt ut på nettet.

Om Bellona skulle få gjennomslag, blir det billigere å ta i bruk alternative energikilder, om energien produseres helt lokalt. Men den vanligste ikke-elektriske oppvarmingskilde i norske husholdninger idag er nok olje. Ved er også viktig, men på grunn av mye "svart" salg har ingen helt oversikt over vedforbruket.

Ingen av disse oppvarmingskildene er veldig miljøvennlige, om enn kanskje relativt bedre enn sitt rykte (siden også mye av strømmen idag produseres av kull).

Ikke overraskende avslag

Energiselskapene i Norge er organisert i Energiforsyningens Fellesorganisasjon (ENFO). Organisasjonen har nå sendt ut en oppfordring til sine medlemmer om at brevene "besvares med at henvendelsen vil bli vurdert i forbindelse med neste tariffbehandling".

ENFO mener dessuten at det ikke er ledningstverrsnittet eller annen "hardware" i nettet som koster mest penger, men selve arbeidet med å føre frem nettet. Potensialet for besparelse er derfor begrenset, mener ENFO.

Dessuten er det "bevisproblemer": Hvordan vite om en vedfyrende husholdning ikke har et lager med vifteovner på lur til en kald dag? Dagens strømmålere registrerer bare forbruket i kilowattimer, ikke hvor mange watt som blir belastet til enhver tid.

DinSide mener likevel at Bellonas initiativ er interessant og et eksempel på hvordan markedskreftene kan gi bedre miljø. (Og det skulle jo bare mangle: Markedskreftene gir effektivitet, som gir mindre energiforbruk for hver gitt aktivitet).

Her står Bellona Magasins artikkel om nettleie.

Her er ENFOs anbefaling om å avslå anmodningene.