Netcom tapte, du vant

Tilbakeringingstjenester (callback) for mobiltelefoner er fortsatt rimelig. Namsretten i Oslo påbød NetCom å ta vekk det knapt fire dager gamle gebyret på kr 6,99 for tilbakeringingssamtaler med kontantkort fra teleoperatøren TelePluss.

Dermed fikk NetCom en skikkelig smekk, inklusive saksomkostninger. Det falt ikke i god jord i namsretten å innføre gebyr på tilbakeringtjenesten fra Telepluss før saken var ferdig behandlet i Post- og teletilsynet.

Forhistorien

Allerede i september forsøkte Telenor og NetCom å stenge sine linjer for TelePluss. Men Post- og teletilsynet mente selskapene hadde brutt varslingsfristen. Dermed påla tilsynet Telenor og NetCom å åpne linjene igjen for TelePluss. I begynnelsen av oktober krevde Telenor stengning av nettet med "oppsettende virkning" inntil saken var ferdigbehandlet. Telenor fikk nei fra tilsynet 20. oktober. Tilsynet kunne ikke se at eventuelle skadevirkninger for Telenor kunne bli så store at det var nødvendig.

Tilbakeringing er populært

DinSide har i tidligere artikkel fortalt om tilbakeringtjenester - både TelePluss/Eurotel og KVTVworldlink. Du ringer et bestemt nummer fra din mobiltelefon og får opptattsignal. Når du legger på ringer systemet tilbake til deg. Du får da en vanlig summetone og kan slå ditt nummer. På denne måten koster samtalen mye mindre enn gjennom vanlig mobilsamtale. Ringepris fra mobiltelefon med kontantkort til fast telefon fra 07-18 er kr 6,99. For tiden koster det samme 1,95 gjennom TelePluss og ca 1,40 via KVTVworldlink.

Det er ingen "haker" eller tilleggspriser, slik at besparelsen faktisk er henholdsvis 72 prosent gjennom TelePluss og 80 prosent gjennom KVTV i forhold til Netcoms vanlige takst for kontantkortkunder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Telenor og NetCom liker dette svært dårlig. Selskapene mener tilbakeringing er å ta til seg linjekapasitet som det ikke er betalt for. Ved tilbakeringing betaler ikke kontantkortselskapet for å drive linjene. Det kan dermed senke samtaleprisen dramatisk - ned til 30 prosent av vanlig mobiltakst.

Behandlingen vil ta tid

Rådgiver Barbro Onsøien i Seksjon for markedstilsyn i Post- og teletilsynet kan ikke si hvor lang tid de trenger på å behandle TelePlussaken. Måten TelePluss bruker det eksperter kaller signaleringsfunksjonen på, er en ny variant som krever egen vurdering og behandling. Hun forteller DinSide at telebransjen er dynamisk og kreativ. Den raske utviklingen innen telekommunikasjon skaper nye problemstillinger . - I juridisk perspektiv er dette et "ungt" område, avrunder Onsøien.

Bruk er opp til deg

Inntil videre er linjene åpne. Vi kan tilbakeringe - mens vi venter på Post- og teletilsynets juridiske tolkning av lover og forskrifter i denne saken.