Nekter å ansette røykere

Verdens Helseorganisasjon (WHO) vil ikke lenger ansette røykere. Ikke engang festrøykerne kan føle seg trygge på jobbintervjuet.

WHO har utpekt tobakk som en av de største helsetruslene i verden i dag. Derfor nekter organisasjonen også å akseptere tobakksbruk blant sine egne ansatte.

Søkere til nye stillinger i WHO vil nå bli spurt om de bruker tobakk som sigaretter eller snus, og om de tenker å fortsette med det fremover. Søkere som svarer ja på begge spørsmålene vil ikke bli vurdert til stillingen, i følge de nye retningslinjene.

Strenge krav
- Med tobakksbruker mener vi den som bruker tobakk daglig eller en gang iblant. Tobakksbruk omfatter sigaretter, snus, skråtobakk eller noen annen form for tobakk, skriver WHO.

Det betyr at også de som røyker i festlig lag eller tar en pris snus i helgen kan rammes av røykeforbudet. Organisasjonen advarer også om at søkere som lyver om sin tobakksbruk på intervjuet kan bli straffet i etterkant dersom det oppdages at de røyker.

Oppfordrer til røykeslutt
Organisasjonen vil ikke kreve et totalt røykeforbud hos de som allerede er ansatt. Men de oppfordrer alle sine ansatte til røykeslutt og tilbyr flere typer hjelp til de som ønsker å stumpe røyken. På mange av kontorene til WHO har det også blitt innført røykeforbud både innendørs og utenfor lokalene.

- Tobakk er den viktigste dødsårsaken som vi kan gjøre noe med i verden. Fem millioner mennesker dør på grunn av tobakksbruk hvert år, og i 2020 vil dette tallet være fordoblet.

- WHO står i fremste linje for å bekjempe den globale tobakksepidemien. Organisasjonen har et ansvar for å vise dette i alle våre handlinger, også når vi ansetter nye mennesker, skriver WHO i en forklaring til det nye røykeforbudet.

 

Mozon.no, 15.12.2005