Nei til sponsede NRK-sendinger!

KOMMENTAR: En velkjent setning. Denne sendingen er presentert i samarbeid med..... Men firmalogoer over hele skjermen på den lisensfinansierte statskanelen NRK? Forbrukere har fått ekstra brensel i protestbålet mot lisenspengene. - Det er vår presseetiske plikt å opplyse om hvem som har vært med på å sponse sendingene våre, sier NRK.


Ifølge nrk.no er det 1.750.000 lisensbetalere i Norge. Disse betaler 1910,12 kroner i året hver. Dette blir tilsammen 3.342.710.000 kroner - det vil si nesten tre og en halv milliard kroner.

Jeg skal ikke gå inn på hvor stor del av disse pengene som går til drift - og hvor stor del som går til å administrere og samle inn TV-lisensene, for ikke å snakke om alle lisenskontrollørene som skal ta snik-titterne. Ei heller skal jeg legge pennen min opp i hvilke programmer de sender og hvor mange som får inn NRK2. Faktum er uansett at NRK har ganske masse penger. Trenger de mer?

Plikt

Anne Bekkevold, informasjonssjef i NRK kan fortelle meg at alle mediejournalister vet at NRK i tillegg til å være lisensfinansiert skal ha 10 prosent kommersielle inntekter. Dette, ifølge en stortingsmelding.

- Vi er pålagt å finansiere 10 prosent selv, sier Bekkevold og henviser meg til juridisk avdeling.

Siden de fleste andre journalister vet at en melding ikke er vedtatt i Stortinget, og dermed ingen lov, bestemmer jeg meg for å sjekke hva lovverket sier først.

I Kringkastingsloven (LOV 1992-12-04-127), Kapittel 6, om Norsk rikskringkasting AS, § 6-4. Finansiering m.v. heter det:

  Virksomheten i Norsk rikskringkasting AS finansieres ved kringkastingsavgift, salgsinntekter m.v. Virksomheten kan ikke finansieres ved reklame i NRKs allmennkanaler. NRKs tekstfjernsyn regnes ikke som en del av allmennkanalene. (...)
  (Vår utheving, red. anm.)

Til seernes eget beste

Jeg ringer juridisk avdeling i NRK, for å be dem belyse temaet NRK, sponsing, og sponsor-bannerne.

- Det er forskjell på reklame og sponsing, får jeg opplyst. Videre sier en veldig medgjørlig og behjelpelig ansatt at det er til seernes eget beste at sponsorselskapenes navn vises før sendinger de har vært med å betale for.

- Vi er presseetisk forpliktet til å opplyse seerne våre om hvilke sendinger som er sponset - og av hvem. Da kan seerne selv avgjøre om de synes dette har noen innvirkning på de ferdige programmene.

Det henvises til den ovennevnte loven, Kapittel 3, om reklame og sponsing på TV, § 3-4, om sponsing:

 • Dersom et program er sponset, skal det opplyses om dette ved inn- og/eller utannonseringen av programmet. Opplysninger om sponsor kan gis i form av sponsors navn, varemerke eller logo.
 • Sponsede program skal ikke oppmuntre til kjøp eller leie av sponsors eller tredje parts produkt eller tjenester, og kan ikke inneholde spesielle salgsfremmende henvisninger til slike produkt eller tjenester.(...)
Les mer om kringkastingsloven her

Det påpekes også fra NRKs side at noen program som kjøpes inn fra utlandet allerede er sponset, og at NRK da har en ekstra plikt til å opplyse oss om hvem som har betalt for det ferdige produktet. Det er mulig jeg kan arresteres på dette punktet, men jeg har til dags dato ikke sett at utenlandske firmalogoer forekommer andre steder enn i rulleteksten. Men så er det jo ikke NRK som har fått pengene. Og jeg ser kanskje ikke så alt for mye på sportssendingene heller?

Jeg lurer også på: Hvilken effekt har Arendalgarasjen eller Parkettselskapet på hva vi synes om en fotballkamp, annet enn å opplyse oss om at de finnes?

Lisens og sponsing

Synes du det er greit å betale lisens når NRK har begynt med snikreklame? (Avsluttet)
Nei - de må velge mellom reklamesponsing eller lisens.(74%) 1040
Ja, men må jeg se snikreklamen vil jeg betale mindre lisens(20%) 287
Ja(5%) 72
Vet ikke(1%) 8
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Lange tradisjoner

Sponsing med visninger av firmalogoer er ikke noe nytt fenomen på NRK. Det har vært praksis siden en gang på nittitallet. Min behjelpelige kilde sier også at det tidligere var vanlig kun å opplyse om sponsing i rulletekst, og at dette nok har pågått ennå lenger.

Videre får jeg også vite at det er strenge regler for den presseetiske folkeopplysningen. Det er begrensninger rundt hvilken type programmer som kan sponses (blant annet sportssendinger), når i sendingen disse bannerne kan vises (kun ved naturlig avbrudd i programmet) og hvor lenge logoene kan vises på skjermen.

- Dessuten, om man sammenligner med vanlig TV-reklame er dette rett og slett et dårligere tilbud, blir jeg fortalt.

Den berømte spaden

Så er det altså lov med sponsing, men ikke reklame. Men kan vi ikke kalle en spade en spade? Er det slik at NRK må samle inn sponsormidler for å få råd til å vise fotball på TV - og innrømmer vi at det må sponsormidler til - kan man ikke kalle det ved dets rette navn?

På Rikskringkastingens egne nettsider kan du lese om Eksponeringsmuligheter på NRK under kategorien: Annonsering.

  "(... ) NRK Aktivum kan tilby effektfulle profileringsmuligheter i NRKs ulike medier;
  -NRK1 er den TV-kanalen som har den største dekningen og de høyeste seertallene. (...)"

Jeg slår opp "sponsor" i min on-line ordbok Clue. Kanskje det kan belyse temaet?
  Sponsor
  s [-en,-er,-ene] støttegiver, en som gir økonomisk støtte mot reklame
Hvem vet. Kanskje det rett og slett er så enkelt som at vi har forskjellige ordbøker.

Er du lei av å sponse et "reklamefinansiert" NRK er du ikke alene. Ved å klikke på denne lenken kan du gi din underskrift mot lisenspengene.