Naturlig mot overgangsplager

Rødkløver, ryllik, løvetann og kamille eller soya. Kvinner i overgangsalderen finner sine alternativer til østrogen.

Hetetokter er et vanlig problem for kvinner i overgangsalderen. Årsaken til problemene er at kroppens hormoner kommer i ubalanse og problemene kan for noen kvinner vare i flere år.

Hormonterapi er en kjent og effektiv behandling av problemene, men flere rapporter de siste årene har sett en sammenheng mellom slik behandling og økt risiko for brystkreft hos kvinner.

Den mest kjente er studien fra ”The Lancet” som viste at hormonbehandling kunne doble risikoen for brystkreft. Studien antyder at hele 20.000 kvinner i Storbritannia utviklet brystkreft som resultat av hormonbehandling mot menopausale plager - men samtidig har det blitt argumentert med at østrogen motvirker andre krefttyper.

Rapportene har ført til at mange kvinner i Norge har valgt å slutte med hormonbehandling.

Et område som har fått et oppsving på grunn av skepsisen til hormonterapi er salget av naturmidler med såkalte fytoøstrogener eller planteøstrogener. Fytoøstrogener finnes i flere naturlige substanser, som grapefrukt, linfrø, rødkløver, men den mest vanlige kilden er soyabønnen.

Rent kjemisk er fytoøstrogen svært likt hormonet østrogen. I hovedsak virker fytoøstrogen som et antiøstrogen ved å binde seg til østrogen-reseptorer. Det er denne virkningen som letter de symptomer kvinner i overgangsaldrene opplever og sliter med. fytoøstrogen skaper balanse i kvinnens hormonsystem. Forskjellen mellom fytoøstrogen og ”skolemedisin-østrogen” er stor: fytoøstrogen er ikke et hormon og fører i motsetning til hormonet østrogen ikke til økt cellevekst i brystvev og livmor. Dette er hovedårsaken til at det ikke er forbundet noen som helst fare ved bruk av planteøstrogen.

På markedet finnes det i dag naturlige mange produkter mot overgangsplager, blant annet kosttilskuddet Tofupill, urteblandingen Chello og Remifemin.

 

Mozon.no,15.02.2006