Naturlig effekt mot ADHD

Naturlige fettsyrer med omega-3 kan gi effektiv hjelp til barn med adferdsvansker, viser flere utenlandske undersøkelser. Men norske eksperter er skeptiske.

- Et kosttilskudd med omega-3 bør være førstevalget til foreldre som vil hjelpe barn med adferdsvansker, sier den britiske forskeren Madeleine Portwood.

Hun har undersøkt effekten av omega-3 på flere grupper britiske barn. Konklusjonen er at fettsyrene kan fungere like bra som vanlige medisiner mot problemer som ADHD og lærevansker.

- Våre undersøkelser viser at tilskuddene kan gi like god effekt som legemidler av typen Ritalin. I noen tilfeller kan omega-3 gi en enda bedre effekt, mens andre barn igjen får det best ved å kombinere de tradisjonelle medisinene med omega-3, forteller Portwood til Mozon.no.

Skeptiske eksperter
Flere andre studier har også vist positive resultater på adferdsvansker med omega-3. Men ved den norske ADHD-foreningen kan man styre sin begeistring for den britiske undersøkelsen.

- Et kritisk blikk på disse studiene viser jo at de ennå ikke er ferdig publisert og gjennomgått av utenforstående eksperter. Det betyr ikke nødvendigvis at resultatene er feilaktige, men at vi trenger mer kunnskap om dette området før vi vet noe sikkert, sier assisterende generalsekretær i ADHD-foreningen, Knut Bronder.

Han viser også til en norsk gjennomgang av de britiske studiene, som blant annet kritiserer hvordan produsentene av kosttilskuddet bruker studien i sin markedsføring av produktet.

- På den annen side er jo slike fettsyrer et sunt og ufarlig tilskudd. Om noen foreldre ønsker å gi barna sine slike kosttilskudd, må de gjerne diskutere dette med den behandlende legen, mener Bronder.

Norsk olje
Forskerne bak de britiske Durham-studiene har fulgt flere grupper barn og unge med lærevansker. Barna fikk kosttilskuddet med omega-3 over flere måneder, og ble testet før og etter behandlingen.

Undersøkelser av elever i barneskolen viste en klar forbedring av flere faktorer som oppmerksomhet og skriveferdigheter etter tre måneders behandling. Tester på en gruppe eldre ungdommer viste også at fire av fem elever fikk bedre konsentrasjon og bedre skoleresultater etter behandlingen.

Kosttilskuddet som ble brukt i undersøkelsen er laget av norske fiskeoljer og selges under navnet Eye Q. Tilskuddet inneholder en høy andel EPA-fettsyrer, som regnes som viktig for kommunikasjonen mellom hjernecellene. Forskerne utelukker ikke at andre liknende kosttilskudd også vil gi like gode resultater.

Stor fremgang
Barn med diagnosen ADHD har ofte problemer på mange områder. Lav konsentrasjon, hyperaktivitet og lærevansker er vanlig. I tillegg har barna også ofte problemer med motorikk, skrive- og lesevansker og manglende sosial tilpasning. I dag er det over 30.000 norske barn som har diagnosen ADHD.

- Vi opplever nå en eksplosjon i antallet barn med problemer som dysleksi, autisme og ADHD. Mange av disse diagnosene henger tett sammen, og god behandling kan gjøre en enorm forskjell for barna det gjelder.

- I våre undersøkelser måler vi blant annet konsentrasjon, lese-evner og andre faktorer som er viktige for å lykkes på skolen. Og med jevnlig inntak av disse fettsyrene har noen av barna opplevd en fremgang som tilsvarer flere års skolegang i løpet av noen få måneder, sier Madeleine Portwood.

 

Mozon.no, 11.05.2006