Når ryker ekteskapet ditt?

Etter at brudevalsen er ferdigspilt går nygifte en usikker tid i møte. Nesten 50% av alle ekteskap ender nemlig i skilsmisse.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Tallene fra Statistisk sentralbyrå er klare: Hele 10.100 ekteskap endte i skilsmisse i år 2000.

Dette er en økning på 900 fra 1999, men husk at antallet havarerte ekteskap var enda høyere. For å bli skilt i Norge må du nemlig ha vært separert i minimum ett år.

Antall separasjoner i 2000 var 12.900, en økning på 1000 fra året før.

Når ryker ekteskapet ditt?

Tallene viser også at du bør ta uttrykket "7-års krisen" på alvor. De aller fleste ekteskapene ryker nemlig etter at parene har vært gift i mellom fem og syv år. Trykk her for å få oversikten over de "sikre og usikre" periodene i ekteskapet.

Alder har også betydning på skilsmissestatistikken. De fleste menn skiller seg mens de er mellom 30 og 34 år, mens kvinnene har høyest skilsmisseandel når de er mellom 25 og 29. Trykk her for å se hvilken aldersgruppe de fleste skiller seg i.

Er det for lett å gjøre det slutt?

Synes du tallene på antallet samlivsbrudd er for høye?

I praksis er det faktisk verre, for det finnes ingen statistikk over brutte samboerforhold.

Føler du deg i faresonen bør du lese våre tidligere artikler om hva som skjer ved samlivsbrudd:

Flere skilte i alle aldre

Tallet på skilsmisser øker i alle aldersgruppene. Kvinnene har sin største økning i aldersgruppen 25-44, mens det for mennene var størst økning hos de under 30 år, og for de mellom 45-49 år.

Trykk her for å se finne ut hvilken aldersgruppe faren for skilsmisse er størst.

Nesten 50 % på landsbasis

Hvis skilsmissemønsteret fra år 2000 holder seg, vil 46,8 prosent av alle inngåtte ekteskap ende i skilsmisse.

For 1999 var denne prosenten 42,4. Det er imidlertid for tidlig å si om tallene for 2000 er tegn på en varig endring, eller om det kun er et forbigående utviklingstrekk.

Men hvor lenge er vi gift før vi skiller oss? Her kan du lese mer om 7-års krisen i praksis, og denne artikkelen viser hvordan skilsmissestatistikken er på de enkelte fylkene.