Når partneren snorker

En partner som holder deg våken store deler av natten med et vel av dur og plystrelyder, er IKKE erotisk. Snarere tvert om, skriver Esben E.P. Benestad.

Når partneren snorker

En partner som holder deg våken store deler av natten med et vel av dur og plystrelyder, er IKKE erotisk. Snarere tvert om.

Av lege og sexolog Esben E.P. Benestad

Selv om han eller hun ikke kan noe for det, er snorkingen egnet til å skape galskap og mordlyst hos den som natt etter natt blir liggende og høre på forferdeligheten. En venninne spurte meg en gang om det fantes noe forskning på dette at folk kan bli sprøyte gale av å ha en partner som snorker. Jeg svarte i all oppriktighet at det visste jeg ikke. Nå synes jeg imidlertid at forskning skal brukes til å oppdage, slå fast eller avkrefte mulige sannheter.

Ettersom det må være helt opplagt at snorking hos partner kan gjør hvem som helst gal, anser jeg altså ikke emnet egnet for forskning. Vi vet vel hva man ville finne om man laget vitenskap på snorkingens innflytelse på den som måtte ligge i samme seng: Det er til å bli gal av!

Dette er et problem - et stort problem for dem det angår. De vi har snakket med - og det har blitt endel etter hvert - som snorker, er fortvilet og fulle av dårlig samvittighet. De ser at de er i ferd med å plage livet av sin partner og kjæreste, uten at de føler de egentlig kan noe for det. De med snorkende partner har også forferdelig dårlig samvittighet fordi de har lyst til å myrde kjæresten sin - for noe de vet han eller hun ikke kan noe for.

Om noen nå synes jeg overdriver, kan jeg trygt svare at så ille er det faktisk ofte. Slik kan da også bare de færreste leve i lengden.
Det finnes endel mulige løsninger:
Noen finner ut at de kan legge seg sammen , men så flytte på hvert sitt rom når de ikke har annet å utrette enn å sove. Forut for det å sove fra hverandre, har de gjerne prøvet lenge - først med englers tålmodighet, så med hodet under hodeputen, deretter har de vært storforbrukere av sov-i-ro, ørepropper og skumgummi. Ettersom de fleste i det lengste foretrekker å ha hele natten - sammen, synes det helt rimelig å prøve alt dette og gjerne mer til - om gode forslag finnes - før den endelige flyttingen på separate soverom.

Det finnes selvfølgelig også en rekke gode råd for hvordan få snorkeren til å holde opp. De går fra å snakke høyt til ham eller henne, til å knipe neseborene sammen inntil vedkommende begynner å puste på en annen måte.
Disse og tilsvarende metoder forutsetter imidlertid at den ikke snorkende har våknet eller ikke falt i søvn, og det er jo nettopp det som er problemet.

Heldigvis har noen øre-nese-hals leger begynt å interessere seg for problemet snorking. Det er betimelig. Man har funnet ut at det rett og slett går an å operere noen snorkere til å bli - ja, nettopp: Ikke snorkere. Det er i aller høyeste grad er verd innsatsen.
Få mennesker liker å la seg operere, men kirurgi må være å foretrekke fremfor å gjøre partner gal eller få seg selv myrdet.
Når alt dette er sagt, vil vi gjerne tillate oss å understreke at det selvfølgelig finnes godartede snorkeformer som bare virker hjemlige og beroligende!

mozon.no 12.11.01