Når noen plutselig dør

Heldigvis er det sjelden døden kommer uventet. De aller fleste av oss dør på grunn av vedvarende sykdom eller alderdom. Dersom døden allikevel skulle ramme overraskende, gjør det situasjonen litt lettere dersom du vet hva som skal gjøres.

Heldigvis er det sjelden døden kommer uventet. De aller fleste av oss dør på grunn av vedvarende sykdom eller alderdom. Dersom døden allikevel skulle ramme overraskende, gjør det situasjonen litt lettere dersom du vet hva som skal gjøres.

Ifølge straffeloven plikter den som først oppdager et dødsfall å kontakte lege. På dagtid kontaktes normalt pårørendes personlige lege. På kvelds- og nattetid kontaktes nærmeste legevakt. Dersom du ikke er blant de pårørende, slutter dine plikter her, opplyser direktør Sverre Bjønnes i Begravelsesbyråenes Forening.

Gangen videre

Legen på sin side plikter ifølge legeloven først å konstatere at vedkommende er død. Dernest skal legen fylle ut erklæring om død (dødsattest). Legen har også ansvaret for at erklæringen bringes videre til kommunelegen. I tillegg har legen ansvaret for at dødsattesten sendes til skifteretten eller den lokale lensmann "uten ugrunnet opphold", som det heter.

Pårørende behøver altså i første omgang ikke gjøre annet enn å ringe lege.

La begravelsesbyrå overta

Etter at legen har gjort sitt, kan pårørende i prinsippet bestemme veien videre.

- Etter loven er det kun én ting de pårørende plikter å gjøre - nemlig å sørge for at den avdøde blir begravet på et offentlig godkjent gravsted innen åtte dager, sier Bjønnes og tillegger at den lokale kommune har oversikt over aktuelle gravsteder.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Han anbefaler sterkt at pårørende overlater den avdøde til et begravelsesbyrå.

Det er ikke bare bare å stelle et lik i opp til én uke. I tillegg er det mange praktiske ting som må ordnes for at begravelsen skal bli verdig den avdøde.

Bjønnes peker også på viktigheten av at pårørende får fred og ro under sorgprosessen. Ved å la profesjonelle ta seg av det praktiske blir dagene frem til begravelsen lettere.