Når naturen går amok

Dekker forsikringen din når naturen er sur?

Naturen raser for tiden. Selv om det er høysommer, må vi hanskes med ti grader og regn, regn, regn og regn. Surt.

Men enda surere er det for de som får deres hus, hager og eiendeler ødelagt på grunn av været. For hva dekker forsikringen egentlig, og hva må du selv betale?

Se også: Beskytt deg mot millionskade.

Tvungen medlem

Vi liker ikke dårlig vær på sommeren - og slett ikke hvis det går ut over våre eiendeler. Bemerk likevel at lynnedslag ikke regnes som en naturskade. Foto: James Stratton.
Vi liker ikke dårlig vær på sommeren - og slett ikke hvis det går ut over våre eiendeler. Bemerk likevel at lynnedslag ikke regnes som en naturskade. Foto: James Stratton. Vis mer

Ifølge informasjonsrådgiver Helene Lund i Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) dekkes naturskader gjennom hjem- og
villaforsikringens branndekning. Det fungerer ved at man gjennom branndekningen betaler en premie til Norsk Naturskadepool. Premiesatsen er den samme i alle forsikringsselskaper, for tiden 0,11 promille av brannforsikringssummen.

Er man brannforsikret for to millioner kroner, betyr det at man betaler 220 kroner i årlig premie til naturskadeforsikringen.

- Men for eksempel er ikke avlinger og jordveier dekket av denne naturskadeforsikringen. Da er det en statlig ordning gjennom Statens Naturskadefond som vil dekke, sier Lund.

Disse forsikringene bør du ha!

Egenandelen ved naturskade er på 8.000 kroner. Den er fastsatt ved offentlig forskrift, og er derfor lik i alle selskaper. Disse kan imidlertid ha egne rabattordninger som gir kunden en lavere egenandel også for naturskader.

- I den seneste flommen vi har opplevd her i Norge, er en gjennomsnittlig erstatningssum på cirka 100.000-150.000 kroner. Foreløpig er det meldt inn skader for rundt 100 millioner kroner, men vi forventer at dette tallet blir litt høyere, sier Helene Lund.

Se også: Er du forsikret i hagen?

Storm, flom og flo

Ifølge Norsk Naturskadepool defineres en naturskade som en skade på ting som direkte skyldes skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd.

Naturskade

Har du noen gang opplevd en naturskade på ditt hus eller dine eiendeler? (Avsluttet)
Nei(66%) 126
Ja(34%) 64
Avstvemningen er ikke styrt og reflekterer kun lesernes egne meninger.


Men også dekning av såkalt villbekk er blitt tatt inn i definisjonen av en naturskade, forklarer TrygVestas fagsjef, Emil Rosseland.

- En villbekk kan oppstå dersom det kommer mye vann fra et vassdrag som samler seg i fordypninger i terrenget. Slike skader dekkes som flom fordi vannet opprinnelig kommer fra et vassdrag. Denne skaden er tatt inn som et tillegg i flombegrepet fra og med 1. juli i fjor, sier Rosseland.

Men eksempelvis er skader som følge av lynnedslag ikke definert som en naturskade.

For egen regning

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogner, småbåter, skip og en rekke andre ting. Skjer det noe med slike ting, vil erstatningen for disse avhenge av dine ordinære forsikringsdekninger.

- Eksempelvis vil private som har valgt bort kaskodekning på en bil, stå uten dekning, også selv om det gjelder en naturskade, forteller fagsjef i FNH, Jørgen Nielsen.

Det kan også være lurt å være oppmerksom på at du selv er ansvarlig til en viss grad.

- Erstatningen kan nemlig falle bort eller settes ned dersom skadelidte burde ha hatt kunnskap om at det var en svakhet fra før, slik at skaden ble større. Det er relativ sjelden at man ikke får erstatning, eller får nedsatt erstatningen, grunnet en flom. Men det skjer oftere i forbindelse med storm, opplyser fagsjefen i FNH.

Kommer vannet flommende inn i huset ditt, bør du imidlertid ikke sette deg passivt på et bord og grine. Da risikerer du nemlig også å miste hele eller deler av forsikringsdekningen.

- Du plikter selv å prøve å avverge eller begrense omfanget av skaden. Det kan bety at du for eksempel må tette igjen åpninger eller flytte gjenstander. Blir ikke dette gjort, kan
forsikringsselskapets eller naturskadefondets ansvar reduseres eller falle helt bort, sier Emil Rosseland i TrygVesta.

Kilder: Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH), TrygVesta Forsikring og Norsk Naturskadepool.

Les mer om forsikring: