Når må du betale baksmellen?

Tilhører du gruppen som fikk skatteoppgjøret i dag? Har du penger til gode kommer de automatisk inn på bankkontoen din innen noen dager, restskatten derimot...

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Under 1.000 kroner i baksmell: Restskatt på under 1.000 kroner skal betales innen 29. oktober 2004.
Husk imidlertid at restskatt under 100 kroner ikke blir krevd inn.

Over 1.000 kroner i baksmell:
Er baksmellen på 1.000 kroner eller mer, skal den derimot betales i to avdrag:

  • Første termin er innen 29. oktober 2004

  • mens andre termin er 3. desember 2004
Alle som har fått baksmell vil få tilsendt betalingsblankett.

Rentesats

Rentetillegget på restskatten er 3,1 prosent.

NB! Du må betale restskatten til rett tid selv om du har klaget på likningen!