Når kan du kreve spesifisert regning?

For enkelte tjenester skal tjenesteyteren uoppfordret gi kunden en spesifisert regning.

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Regningen skal være utformet slik at kunden på en lettfattelig måte kan se hvordan totalprisen er utregnet og om prisen er korrekt i forhold til den prisinformasjonen som er gitt på forhånd.

Dersom du skal ha:

  • installasjon, reparasjon og vedlikehold på fast eiendom,
  • vedlikehold og reparasjon av motorkjøretøy, fritidsbåter, elektrisk husholdningsutstyr eller elektronikkprodukter,
har du krav på å få spesifisert regning.

Merk at plikten ikke gjelder ikke nyoppføring av bolig. Har dere forhåndsavtalt fast pris, gjelder dette bare dersom du krever at tjenesteyteren skriver regning.