Når kan du chartre ditt eget fly?

i særlige tilfeller kan den ansatte leie eget charterfly eller taxifly:

Med charterfly menes fly som chartres spesielt for turen. Betingelsen er at resien blir billigere for bedriften å gjøre dette enn å sende de ansatte med ordinær transport til oppdragsstedet.

I beregningen av lønnsomhet kan bedriften ta hensyn til hva de ansatte sparer av tid i forhold til bruken av ordinært skyssmiddel.

En av fordelene man skal ta i betraktning, er eventuell raskere retur til arbeidsstedet fremfor for eksempel å måtte betale for ekstra nattilegg og kostgodtgjørelse på oppdragsstedet for tjenestemennene. Det skal innhentes forhåndssamtykke til chartring av fly.