Når festeperioden er over

Synes du det virker skummelt å kjøpe en bolig eller hytte som er på festet grunn? Vi har fått flere tilbakemeldinger fra lesere som lurer på om de må flytte når festeperioden er over.

Det trenger du imidlertid ikke å bekymre deg for!

Selv der det ikke er avtalt noen rett til å forlenge festeavtalen, er du nemlig sikret rett til forlengelse gjennom lov og rettspraksis på området. Du kan også, om vilkårene er tilstede, kreve å få kjøpe (innløse) tomten. Kontakt ekspertene på området hvis du er i denne situasjonen.

Etter at det har gått 50 år av festetiden og senest når festetiden er ute, kan festeren kreve å få kjøpt den tomten han eller hun fester. Dette gjelder bare avtaler som er inngått etter 1. januar 1976, og blir altså aktuelt i år 2026

Festekontrakt inngått før 1976 - Fylkesmannen avgjør

Ved eldre festeforhold, inngått før 1976, har ikke festeren noe krav på å få innløst tomten, men kan søke om dette hos fylkesmannen som kan gi samtykke til innløsning. En slik søknad må sendes fylkesmannen senest to år før festetiden er ute, eller i rimelig tid etter at festeren har mottatt oppsigelse - hvis det ikke er avtalt noen festetid.

Ta med deg hytta

Når festetiden er ute, har festeren rett til å ta bort hus og andre ting som han eier. Men fører det til at verdier går tapt unødvendig, kan bortfesteren kreve å overta hus og faste innretninger. Dette må han selvsagt betale penger for.

Vær klar over at dersom du som fester ikke fjerner hus eller andre innretninger på tomten, innen rimelig tid etter at du skriftlig er blitt bedt om det, så tilfaller eiendelene bortfesteren uten vederlag.

I visse tilfeller kan festeren kreve at bortfesteren skal overta hus og anlegg. Bortfesteren kan fri seg fra denne plikten ved å tilby festeren forlenget feste for minst 15 år.