Når dyre lån er billigst

Også når valget står mellom pest og kolera, gjelder det å velge riktig. Og selv med høye renter og kort nedbetalingstid, er billånene svært mye bedre for lommeboken enn mange alternativer.

Alle landets billån
finner du her
  1. Dagens billånsrenter


Solgte klaven, fikk ku

- Hei! Leste med interesse artikkelen om dilemmaet å beholde gammel bil kontra å kjøpe ny, da jeg som de fleste andre har stått overfor samme problemstilling, skriver en leser fra Kristiansand.

Vel, jeg valgte å kjøpe ny bil med sikkerhet i huset, innforbi 80 prosent. Det angret jeg veldig på. For da huset ble solgt kort tid etter, på grunn av samlivsbrudd, hadde jeg ikke den samme sikkerheten. Banken opplyste meg om at jeg ikke kunne ta opp lån med pant i bilen ETTER registrering.

Når dyre lån er billigst


Jeg måtte derfor velge mellom å sitte med et svært kostbart forbrukslån, eller selge bilen og kjøpe ny med sikkerhet i bilen. Selv om jeg tapte mye på salget fant jeg ut at dette lønte seg over en låneperiode på fem år
, forteller vår mann.

Sjelden kost

Ulempen ved billån, som vår mann møtte, får vi bekreftet av DnB NOR Finans, som leverer slike lån under merkenavnene DnB NOR Finans, DnB NOR, Postbanken, NAF og BS.

- Dersom vi skal kunne innvilge et billån med salgspant i bilen, må låneavtalen må være inngått før bilen blir overtatt av den nye eieren, sier markedsssjef Ove Fossheim i DnB NOR Finans. - En bil kan kun pantsettes i forbindelse ved kjøp. Det betyr at dersom du allerede er eier av bilen, kan den ikke stilles som sikkerhet for et lån.

- Hvis du har kjøpt en bil og hatt den en dag, er det allerede for sent å belåne den. Årsaken til denne strenge praksisen, er at låneinstitusjonen ellers ikke vil få etablert gyldig pant, sier han.

Logikken bak dette synes å være at prisen for en bil i salgsøyeblikket er det mest presise verktøyet man har tilgjengelig for å måle bilens faktiske verdi. Dermed er en fersk salgssum det eneste som aksepteres ved pantsetting.

Planen

Rekkefølgen i et kjøp av bil finansiert ved salgspantlån blir dermed:

Trinn 1 Din interesse for en bestemt bil blir vekket

Trinn 2 Du søker en kredittinstitusjon om billån

Trinn 3 Billån innvilges (noen får selvfølgelig avslag, også)

Trinn 4 Du avtaler kjøp med selger av bilen og kjøpekontrakt inngås

Trinn 5 Lånedokumenter signeres

Trinn 6 Bilen omregistreres på ny eier.

Trinn 7 Lånebeløp utbetales til selgers konto

Var kua verdt det?

Men er velsignelsene ved et billån så store i forhold til et forbrukslån, at det virkelig er verdt kostnadene ved en ekstrarunde med kjøp og salg av bil?

Vår fullstendige prisliste over alle landets billån finner du hvis du trykker her. Den forteller at vår mann sannsynligvis handlet klokt.
Effektiv rente på et billån på 200.000 kroner bør ligge mellom 4,5 og 5 prosent med sikkerhet innenfor 65 prosent av bilens verdi, ifølge prislisten.

Er sikkerheten dårligere, stiger prisen på lånet med et halvt prosentpoeng. De beste tilbudene til nyskilte med svekket soliditet ligger i underkant av fem prosent.

Selv om dette er langt dyrere enn et normalt boliglån, tyder mye på at vår mann fra Kristiansand har handlet klokt, når alternativet var å ta opp et usikret lån til bilen.

Billigere enn forbrukslån

Vår oversikt over prisene på forbrukslån fra mai i år viste at laveste nominelle rente på usikrede lån lå på 14,5 prosent. Litt har skjedd siden da – vi registrerer blant annet at GE Moneybank har justert sine nominelle renter ørlite ned siden den gangen.

Hos landets to største leverandører av usikrede lån, er betingelsene nå som følger:

Kostnaden for et usikret forbrukslån på 200.000 kroner over 10 år hos GE Moneybank er nå 11 prosent effektiv rente.

Hos Citibank er maksimal tilbakebetalingstid 6 år, skal en tro på deres kalkulator. Den effektive renten på deres "universallån" på 200.000 er 7,9 prosent. Dette er omtrent 3 prosentpoeng mer enn prisen for et representativt billån.

Kort avdragstid

Når dyre lån er billigst


Et kjennetegn ved billån, er at de må betales ned relativt fort. Dette kan være skikkelig vrient for både nyskilte og andre med dårlig likviditet, men lite å gjøre med - det er nemlig lovtekster som ligger bak.

- Panteloven setter begrensninger for hvor lenge en långiver har rettsvern i forbindelse med salgspant. Det er fem år. En långiver kan likevel velge å innvilge lån til kjøp av bil på mer enn fem år hvis långiverens kredittpolitikk godtar det, forklarer informasjonsdirektør Berit Rustad hos Sparebank 1 Midt-Norge.

Banken setter som betingelse at summen av alderen på bilen og avdragstiden for billånet skal være 11 år.

- Denne måten å gjøre det på, er en intern beslutning hos oss basert på at en bil som er 11 år normalt har begrenset verdi, sier Rustad.

Også DnBNOR Finans´ lån må betales tilbake relativt kjapt, og i som blir betingelsene relativt lik de som praktiseres hos konkurrenten i Sparebank 1:

Alle landets billån
finner du her
  1. Dagens billånsrenter


- Det normale er inntil 5 år. Og maks 5 år er å anbefale, for da er det samsvar mellom nedbetaling av lånet og verdifallet på bilen, sier Ove Fossheim. - Vi innvilger nedbetaling i inntil 10 år, men utover 7 års nedbetalingstid krever vi minimum 25 prosent egenandel, og bilen må ikke være eldre enn 4 år ved lånets inngåelse.

Liten hjelp i usikret

En kunne tenke seg at forbrukslånene kunne danke ut billånene med lengre avdragstid, og av den grunn friste mer når det kniper skikkelig. Det gjør de altså ikke.


Citibank har, som sagt, maksimal nedbetalingstid på 6 år. GE Capital strekker seg til 10, men tilbyr til gjengjeld serielån - det vil si lån med faste avdrag. Virkningen på lommeboken blir dermed på det mest dramatiske rett etter skilsmissen, og vår venn ville neppe fått et veldig mye bedre liv, selv for 11 prosent rente.

Også når man står man mellom pest og kolera, gjelder det å velge riktig. Og vår venn som kjøpte ny bil for å få billån, kan trøste seg med at selv med høye renter og kort nedbetalingstid, er billånene svært mye bedre for lommeboken enn mange alternativer.

Trykk her og sjekk vår fullstendige prisliste over alle landets billån.