Når du har nedsatt stoffskifte

Nedsatt stoffskifte, hypotyreose, kan føre til mange plager som senker livskvaliteten til de som rammes. Blant annet er muskelsmerter, tretthet, vektøkning, svimmelhet, kraftige menstruasjonsblødninger og håravfall noen av dem.

Når du har nedsatt stoffskifte

Hypotyreose kan føre til mange plager som senker livskvaliteten til de som rammes. Blant annet er muskelsmerter, tretthet, vektøkning, svimmelhet, kraftige menstruasjonsblødninger, håravfall og uklar stemme noen av dem. Den samlede forekomsten av hypotyreose i befolkningen er 1%, og nesten alle er kvinner.

Hypotyreose er en tilstand med nedsatt stoffskifte som følge av redusert utskillelse og konsentrasjon i blod av stoffskiftehormonene.

Tidlig hypotyreose kan være nesten uten symptomer. Symptomene i de tidlige fasene av sykdommen kan skrive seg fra ulike av kroppens organer og kan derfor gi mistanke om sykdom i disse organene. Således kan hypotyreose gi et betydelig mangfold av ulike symptomer.

Påvirkning av de mentale funksjoner kan gi , tiltaksløshet, , , treghet, økt søvnbehov. Symptomer fra muskler og skjelett kan være muskelsmerter, leddsmerter, økt leddvæske. Huden kan bli tørr og kjølig, neglene sprø og tynne, det kan opptre flekkvist pigmenttap. Forandringer i kjønnsorganene kan gi uregelmessige og , sjeldnere sparsom blødning. Det kan utvikle seg hjertekarsykdom med forhøyede fettstoffer i blod. Fra nervesystemet kan forandringene føre til sykdom i nerver, trykk på nerver, prikkinger i huden, Øre og hals kan fremby endret stemme, heshet, svimmelhet , . Nedsatt stoffskifte i fordøyelseskanalen kan gi appetittløshet og . I blodet kan det oppstå lav blodprosent og endret blodplatefunksjon med tregere blodlevring.

Fullt utviklet preges sykdomsbildet av tiltaksløshet, treghet i bevegelser, manglende toleranse for kulde (fryser lett), muskelsmerter, leddsmerter, økt søvnbehov, vektøkning (sjelden høyere enn 2-3 kg), forstoppelse, svimmelhet, prikkinger i huden (særlig i hender), kraftigere menstruasjonsblødning, håravfall, uklar stemme.

Den samlede forekomsten av hypotyreose i befolkningen er 1%. 90% av pasientene er kvinner. Over 70 år er forekomsten ca 4%, og 80% av disse er kvinner. Medfødt hypotyreose forekommer hos 1 per 5000 nyfødte.

Hva forårsaker hypotyreose?
Vanligvis skyldes hypotyreose svikt i skjoldbruskkjertelen. De vanligste årsaker er gjennomgått betennelse i skjoldbruskkjertelen som følge av at immunsystemet angriper eget vev (autoimmun betennelse), behandling av for høyt stoffskifte (hypertyreose) med radioaktivt jod, operasjon på skjoldbruskkjertelen. Andre årsaker er behandling med visse medikamenter.

Sjeldnere skyldes hypotyreose svikt i hypofysen, det overordnede hormonsenteret i hjernen.

Enkelte tilstander øker risikoen for å utvikle hypotyreose. Det gjelder Downs syndrom, sykdommer med betennelse som skyldes angrep fra eget immunforsvar (autoimmune sykdommer), sukkersyke, leddgikt, cøliaki, svangerskap. Hypotyreose er ikke sjelden 2-6 måneder etter fødselen. Som regel er tilstanden forbigående, men den kan kreve tyroksinbehandling.

Hvordan diagnostiseres hypotyreose?
Symptomene gir mistanke om sykdommen. Ved undersøkelsen av pasienten kan legen gjøre en rekke observasjoner som styrker mistanken. De vanligste funn er tørr og kjølig hud, tørt og flisete hår (ytre deler av øyebrynene forsvinner), sprø og tynne negler, hevelser rundt øynene, sakte hjerterytme, langsomme reflekser, tregt bevegelsesmønster, struma i 50% av tilfellene. I tidlige stadier er funnene varierende og usikre.

Blodprøver bekrefter diagnosen. Hormonprøver viser lav verdi for stoffskiftehormon (tyroksin). Hypofysens stimulerende hormon (TSH) er høyt hvis årsaken sitter i skjoldbruskkjertelen, eller lavt hvis årsaken sitter utenfor skjoldbruskkjertelen. Det kan hos mange påvises såkalte antistoffer.

Hvordan behandles hypotyreose?
Målet med behandlingen er å normalisere stoffskiftet, fjerne symptomer og forhindre komplikasjoner til sykdommen. Behandlingen består i å erstatte mangelen på tyroksin fra skjoldbruskkjertelen med tyroksin i tablettform. Dosen justeres ut fra effekten på symptomer og resultatene fra nye hormonprøver. Hvis hypotyreosen er alvorlig, eller det forekommer karsykdom i hjertet eller høy alder, skal dosen være litt lavere.

Etter operasjon for kreft i skjoldbruskkjertelen er det vanlig å gi høyere dose med tyroksin for å få en lavere stimulering av skjoldbruskkjertelen (hormonproduksjon i hypofysen undertrykkes ved høyt tyroksin), og dermed mindre risiko for vekst av mulig resterende kreftvev.

En vil i dag også forsøke behandling av personer med ikke-symptomgivende hypotyreose. F.eks. der man tilfeldig har påvist lave tyroksin-verdier ved blodprøve.

Hvordan er langtidsutsiktene?
En del personer med ikke-symptomgivende hypotyreose utvikler med tiden symptomer. De fleste former for hypotyreose er livslange tilstander. Hypotyreose kan dog være forbigående ved f.eks. betennelser i skjoldbruskkjertelen etter fødsler, som følge av angrep fra eget immunsystem, etter fjerning av deler av skjoldbruskkjertelen, etter behandling med radioaktivt jod (for forhøyet stoffskifte/hypertyreose).

Risikoen for å få hjertekarsykdom er økt ved ubehandlet hypotyreose. Hos pasienter med tegn til hjertesykdom må man derfor være varsom med for rask oppstart med tyroksin. En meget sjelden, men livstruende komplikasjon til hypotyreose er myxødematøst koma. Tilstanden opptrer særlig hos eldre mennesker ved udiagnostisert hypotyreose i forbindelse med infeksjoner, operasjoner, skader, hjertesvikt, eksponering for kulde eller behandling med medikamenter mot psykiske lidelser. Funn ved legeundersøkelse er ekstremt lav kroppstemperatur, svikt i pustefunksjon, hjertesvikt, kramper, typisk utseende med tørr hud og pløsete ansikt, samt rødhet over kinnene. Mange medikamenter får forsterket virkning på grunn av langsommere nedbrytning i leveren. Det gjelder bl.a. digitalis og betablokkere (hjertemedisiner), morfin, beroligende og andre medikamenter mot psykiske lidelser. Medikamentreaksjon kan også bidra til utvikling av myksødem koma.

Vil du vite mer?

Kilde: Din digitale doktor