Når du flytter på landet

Når du flytter på landet
  Meravstand til jobben én vei km  
  Reisemåte fra landet Kollektiv Privatbil