Når du flytter inn i et eksisterende kollektiv

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Prøv alltid å få en egen kontrakt med utleier.

Da slipper du å bli ansvarlig for eventuelle mislighold fra de andre i kollektivet. Dette kan for eksempel være manglende husleie, eller skader som er påført bolig og inventar.

Er ikke utleier interessert i dette, bør du i hvert fall spørre om det har vært noen problemer med kollektivets betalingsevne, eller eventuelle skader på leiligheten.

Gå alltid over leiligheten sammen med utleier før du flytter inn, og få en oversikt over eventuelle mangler og skader. Det er ikke morsomt å få skylden for skader som har oppstått i tidsrommet før du flyttet inn.

Er utleier riktig vrang og ikke vil bli med på en slik befaring, bør du allikevel lage en liste over skader og mangler på egenhånd. Denne bør du datere og sende til utleier i rekommandert brev. Da har du i hvert fall ditt på det tørre.