Når du er bitt av flått

De fleste flåttbitt er ufarlige, og du behøver ikke å bekymre deg. En sjelden gang kan imidlertid flåttbitt være årsak til en sykdom som kalles borelliose.

Etter at flåtten er fjernet, bør du følge med bittstedet de nærmeste ukene. Om det kommer et rødt utslett som brer seg ut fra bittstedet, bør du ta kontakt med lege.

Flått, også kalt skaubjørn/ skaumann/ hamtikk, er et lite edderkoppaktig insekt som har en tendens til å bite seg fast i nakken på hunder. Der suger flåtten blod slik at den kan bli opp til en kvart cm stor, ofte drueformet og mørk. Den biter seg også fast på mennesker der huden er tynn, som regel finner vi dem bak leggene i knehasene og i lysken. Hos barn kan vi finne den i hodet og i hårfestet, eller bak ørene.

Flått forekommer ikke i hele landet. Vi kan finne den opptil Brønnøysund i nord, og ellers langs hele kysten, mest på Sørlandet.

Hvordan fjerner du flåtten?
Ved flåttbitt bør flåtten fjernes så raskt som mulig. Du kan f.eks. bruke en pinsett, eller du bruker fingrene om du har skarpe negler. Vri den langsomt ut av huden. Om noe skulle bli sittende igjen, vil det komme ut av seg selv i løpet av noen dager.

Flåtten fjernes best ved å trekke den rett ut ved hjelp av pinsett eller fingre. Smøring med fett, lakk, eter eller lignende fjerner ikke flåtten.
Det har ingen betydning om litt av biteredskapen sitter igjen i huden.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Er flått farlig?
De fleste flåttbitt er ufarlige, og du behøver ikke å bekymre deg. Det er beregnet at i ca. 98% av alle flåttbitt skjer det ingen smitte. En sjelden gang kan imidlertid flåttbitt være årsak til en sykdom som kalles Det skyldes at en del av flåttbestanden er smittet med en bakterie som heter Borrelia. Borreliose er en sykdom som i første rekke fører til et lokalt utslett (erytema migrans), og i noen tilfeller kan sentralnervesystemet angripes.

Når bør du kontakte lege?
Etter at flåtten er fjernet, bør du følge med bittstedet de nærmeste ukene. Om det kommer et rødt utslett som brer seg ut fra bittstedet, bør du ta kontakt med lege. Dette utslettet komme vanligvis 2-4 uker etter flått-bittet. I slike tilfeller foreskriver legen en antibiotikakur som helbreder tilstanden. Får du influensalignende symptomer eller feber de nærmeste dagene etter et flåttbitt, må du også kontakte lege for undersøkelse og eventuell behandling.

Råd for å forebygge flåttbåren sykdom
Skogflåtten Ixodes Ricinus er svært utbredt i Agderfylkene, men finnes også langs kysten på vestlandet til og med Trøndelag

Langt de fleste flåttbitt etterlater seg bare et lite rødt merke, som et insektstikk, og er helt ufarlige. I noen tilfeller kan flåtten være smittet av bakterier eller virus som kan overføres til mennesker ved bitt. Mest kjent er bakterien borrelia.

Når vi har respekt for denne flåtten er det nettopp på grunn av faren for at den kan inneholde smitte og kan overføre smittestoffene til mennesker ved bitt. Den kan aldri føre til sykdom før den har bitt seg fast.

For personer som oppholder seg i områder med mye flått kan man redusere risikoen for å bli bitt ved å følge rådene nedenfor: (Gjengitt fra Folkehelsa, ukerapport 17, 1999)

- Ved ferdsel i områder med mye flått anbefales å dekke til bar hud, det vil si bruke lange benklær og støvler. Flåtten finnes og trives best i gress og små busker.

- Bruk av myggmidler på hud og klær reduserer antall flått som fester seg.

- Etter ferdsel i områder med mye flått bør man om kvelden inspisere huden spesielt hos barn. Det anbefales også å dusje dersom det er mulig. Flåtten er 1-10 mm stor avhengig av hvor mye blod den har sugd.

- Man bør også undersøke tøyet, både på rett og vrangsiden. På denne måten sikrer man at flått ikke skal kunne feste seg på huden senere.

- Dersom man har hund bør også den undersøkes. Hunden blir ikke syk av eventuelle bitt, men flått som vandrer i pelsen kan komme over på familiemedlemmene.

 

Mozon.no, 06.08.01