Når dere starter et nytt kollektiv

Det er her skilt mellom tre situasjoner: 1) Der alle leietagerne har egne kontrakter med utleier, 2) der utleier bare har inngått kontrakt med en av dere, og der alle har signert en felles avtale med utleier (3).

[Ugjyldig objekt (NAV)]

Det aller beste er at alle leietagerne har sine egne, (1) separate skriftlige kontrakter med utleier. Det innebærer også at din andel av depositumet skal stå på en egen separat konto.

Når alle i kollektivet har sin egen kontrakt med utleieren, er det utleierens oppgave å følge opp at den enkelte leietager oppfyller sine forpliktelser. Om en av dere ikke betaler husleia, vil dette være en sak mellom ham og utleieren.

(2) Når utleieren bare vil ha ett navn på kontrakten

Det er ikke alltid like lett å få separate kontrakter.

Utleieren vil ofte være interessert i bare å forholde seg til én person i kollektivet. Det gjøres ofte ved at det kun skrives en felles kontrakt som omfatter alle leietagerne.

Hvis du blir valgt av fellesskapet til å være denne kontaktpersonen bør du tenke deg godt om. Om noen av de andre ikke betaler, er det nemlig du som vil bli holdt ansvarlig i første omgang, og dermed få problemet med å drive inn pengene fra de andre.

Er det du som har signert på kontrakten med utleieren på vegne av samboerne, bør du derfor lage egne kontrakter med dine samboere.

Dette blir forsåvidt en form for framleie, hvor du alene har leid leiligheten og leier videre ut til de andre. Det vil bli godtatt siden utleieren kun vil ha deg å forholde seg til. Du må jo også kunne sikre dine rettigheter.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Framgangsmåten for deg som kontaktperson blir da som følger:
Først inngås kontrakten med utleier, det opprettes en felles depositumkonto også videre.

Når dette er unnagjort må du lage egne kontrakter med dine samboere i kollektivet. Pass på at det blir opprettet egne depositumkontoer for hver enkelt nabo, men denne gang er det du som skal stå som utleier. Riktignok vil dette føre til at dere må spytte inn mere penger i depositum, men dette beløpet kan dere bestemme selv, for eksempel til én måneds leie.

Hvorfor sikre deg, når du er kontaktperson?

Selv om det er du som har signert leiekontrakten med utleier på vegne av kollektivet, er det selvsagt ikke du som skal betale hele husleiebeløpet. Men hvis en i fellesskapet svikter så vil utleieren normalt henvende seg til den som har navnet sitt på kontrakten.

Det er da du vil nyte godt av å ha tegnet egne kontrakter med dine samboere.

Bryter noen sin del av avtalen kan nemlig du si opp hans, eller hennes leiekontrakt.

Et viktig moment er her at det er lavere krav til saklig innhold i oppsigelsen når dere bor sammen i et kollektiv enn ellers. Det blir altså tatt hensyn til den "tette" boformen.

Er det kun et enkeltstående brudd på husleiebetalingen kan du også trekke beløpet fra den separate depositumkontoen du har opprettet.

Alternativt kan dere kontakte Forliksrådet for å få bistand til å løse konflikten.

Om alle forsøk på oppsigelse og minnelige ordninger strander, kan dere som en siste utvei gå til namsmannen for å hjelp til utkastelse. Dette forutsetter imidlertid at du har en skriftlig kontrakt å vise til.

Når du flytter ut

Pass på at du blir strøket som kontaktperson når du flytter fra kollektivet. Det beste er å finne en annen i kollektivet som kan tre inn i ditt sted, men pass på at dette blir gjort skriftlig i samarbeid med utleier.

(3) Når alle har signert på en felles kontrakt med utleier

Har utleier skrevet en felles kontrakt med alle leietagerne, er utgangspunktet at dere er solidarisk ansvarlige for manglende husleiebetaling. Det vil si at utleieren kan henvende seg til en hvilken som helst av dere og kreve det utestående beløpet.

Får han ikke inn de manglende pengene kan utleieren si opp hele leieavtalen, resultatet er at alle risikerer å bli kastet ut. Det er selvfølgelig ingenting i veien for at utleieren kun kaster ut den som har brutt sin del av avtalen, og så skriver en ny kontrakt med dere som er igjen, eventuelt med en ny leietager som erstatning for han som er kastet ut.

Det vil imidlertid være opp til utleieren. Det kan hende at han bruker dette som en gylden anledning til å skaffe seg helt nye leietagere som er villig til å betale en høyere husleie.

For å være på den sikre siden bør dere altså legge ut for unnasluntreren i første omgang, og så kreve ham eller henne for penger etterpå. Får dere ikke pengene frivillig, kan dere henvende dere til Forliksrådet for å få hjelp.