Når BSU-pengene brenner

BSU-kontoens skattefordel tvinger deg til å la sparepengene være i fred. Men når kan du bruke pengene?

[Ugjyldig objekt (NAV)]

BSU står for boligsparing for ungdom, og er en fleksibel spareordning – med skattefordel, for deg under 34 år.

Skattefordel av sparebeløpet

Du kan spare opptil 15.000 kroner per år, maksimalt 100.000 kroner, og du får 20% skattefradrag på ditt årlige sparebeløp.

Sparer du 15.000 kroner i året, vil du altså få 3000 kroner i skattefradrag, og har du spart hele 100.000 kroner utgjør skattefordelen alene 20.000 kroner for hele perioden.

Du får også renter på pengene, men i tillegg til skattefordelen er nok den største gullroten at flinke BSUere lettere får boliglån. I teorien skal du nemlig være sikret å få låne fire ganger det du har innestående på BSU kontoen, enkelte banker frister også med fritak for etablerings- og depotgebyr når boliglånet stammer fra BSU-midler.

Må brukes til bolig

Er drømmen egen bolig? BSU er et fordelaktig oppsparingstilbud.
Er drømmen egen bolig? BSU er et fordelaktig oppsparingstilbud. Vis mer


Betingelsen er at pengene må brukes til å kjøpe bolig, eller til å betale ned gjeld på bolig.

Skal du bruke BSU-pengene til nedbetaling av gjeld, boligen din være tilflyttet etter at du opprettet BSU-avtalen.

Betingelser:

  • BSU gis til det inntektsåret du fyller 33 år

  • Det er kun mulig å opprette en BSU-konto, har du først hatt en konto og avsluttet denne er altså toget gått
  • innskuddet må brukes til erverv av - eller til nedbetaling av gjeld på - egen bolig. Trykk her for å se om vedlikehold og påkostning av boligen du har i dag omfattes.
  • Artikkelen fortsetter under annonsen

  • Boligen må være anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått.
  • Du får ikke skattefradrag fra og med det året du bruker sparebeløpet
  • .

  • Påløpte renter regnes ikke som innbetalt sparebeløp, og regnes ikke med i beløpsgrensene foran.
  • Ektefeller må opprette hver sin BSU-konto. For ektefeller som lignes under ett, gjelder beløpsgrensene for hver av dem.
  • Brytes vilkårene for BSU-kontoen etter at skattefradrag er gitt blir resultatet tilleggsskatt. I praksis tilsvarende det skattebeløp som det tidligere er gitt fradrag for.

Vent med uttaket så lenge du kan

Du må altså ha påbegynt BSU-sparingen før du kjøper bolig. Dersom du ikke har spart opp maksimalbeløpet på ervervstidspunktet, kan det likevel lønne seg å vente med å tømme BSU-kontoen.

La oss si at du kjøper bolig nå i høst. For å nyte godt av BSU- fradraget for 2001, kan du imidlertid ikke tømme kontoen din før i 2002. For å få fullt utbytte av skattefradraget bør du derfor vente med å heve kontoen til 1. januar.

Trykker du på lenkene øverst til høyre kan du lese mer om vilkårene for bruk av BSU-pengene, og hvor stort boliglån du kan regne med å få.