Når barn forgriper seg på barn

Hva er årsaken til at noen barn forgriper seg på andre barn? Sexolog og lege Esben Esther Pirelli Benestad forklarer:

Det er ikke sjelden at barn går over andre barns grenser i det som ofte kalles ”seksualisert atferd”.

Det er leit, fordi de kan være til enorm skade for det barnet som ikke har ønsket seg den slags lek. I ordet lek hviler da også en av de viktige problemstillingene: Når er det seksuell lek mellom likeverdige, og når er det overskridelse av andres grenser?

Svaret er å finne i hver enkelt historie, men det forutsetter at noen stiller spørsmålet.

Antakelig vil noen når de hører at barn forgriper seg seksuelt på barn, gripe til penn og papir og skrive heftige innlegg om all pornoen, alle de erotiske bildene og om alt barn møter i vår inntrykksmettede kultur.

Liten innsikt
Felles for dem som hyler på denne måten, er mangel på innsikt i hva de hyler om. De siste årene har vi lært mye om menneskelig seksualitet. Det er utført mange studier på seksualatferd og på hva denne atferden påvirkes av.

I USA sitter det eksempelvis et hylekor med stor makt. Det er anført av president Bush. De har fått den idé at dersom man bare oppmuntrer barn og unge til seksuell avholdenhet, blir alt så meget bedre. Samtidig forsøker de å rydde bort de erotiske inntrykkene fra hyller og utstillingsvinduer. De svartelister og fjerner bevilgningene til de som studerer menneskelig seksualitet osv. Kort sagt gjør de det mange også ville gjort her til lands om de hadde makt til det.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Men har dette hjulpet i USA?

Nei, det har ikke det. Antallet voldtekter, overgrep og uønskede svangerskap, øker igjen. Så ville samme ”medisin” hjulpet i Norge?

Nei, den ville ikke det. All innsikt tilsier at den som tror seg mektig nok til å demme opp for seksualiteten, tar feil og gjør feil.

Det som hjelper er opplysning om seksualiteten. Nei, ikke slik opplysning som vi ofte presenteres for. Opplysning som er så breddefull av advarsler og faresignaler at hadde kjøreopplæringen foregått på samme vis, ville det vært tomt for biler på veiene.

Seksualopplysning skal være fylt av glede og respekt for dette som kan gi oss så mye glede, når vi bare er trygge og vet hvordan vi skal behandle oss selv og eventuelle partnere. Det finnes ingen nedre grense for hvem som trenger og skal få seksualopplysning.

De landene hvor dette er lagt inn i skoleverket fra dag én, er de som har de beste statistikkene når det gjelder alt som er vondt og negativt med seksualiteten.

Det er et varsel når barn forgriper seg på barn. La nå dette varslet være med å inspirere myndigheter både nasjonalt og lokalt til å se at vi må gi våre barn og unge mer og bedre seksualopplæring. La det også være en inspirasjon til å se at ikke hvem som helst kan forestå denne undervisningen. Det krever erfaring, læring og egenarbeid før en kan snakke godt og kjærlig om seksualitet i et språk barn og unge kan forstå, men som ikke derfor trenger å være deres eget.

Esben Esther

 

Mozon.no, 27.11.2006