Nakkeprolaps gir smerter i armen

Alpinesset Hans Petter Buraas er en av dem som er operert for nakkeprolaps. Slik prolaps gir ofte smerter i armen og mellom skulderbladene. Bare et fåtall må opereres.

Hele ryggsøylen er bygd opp av beinvirvler. Mellom de enkelte beinvirvlene ligger det mellomvirvelskiver, eller det som også kalles ryggskiver. Disse skivene består av en hard ytre ring, et slags skall, og en kjerne med mykere materiale i midten. Ryggskivene er viktige for oss, for de fungerer som støtdempere når vi f eks løper og hopper.
Over tid vil mellomvirvelskivene bli utsatt for mye belastning, noe som kan føre til at skivene blir slitt. Slik slitasje kan medføre sprekkdannelse i den harde ytre ringen eller skallet. Gjennom denne sprekken kan den mykere kjernen presses ut og bli som en stor vorte , denne utveksten omtales som prolaps. Den kan skape problemer fordi den trykker på nerver, leddbånd og andre strukturer. Se figuren.

Nakkeprolaps gir smerter i armen
Ved et nakkeprolaps har det gått hull på en mellomvirvelskive i nakken. En av nervene som går ut fra nakken kan komme i klem, men hjernen klarer ikke alltid å oppfatte at skaden har oppstått i nakken. I stedet tolker hjernen ofte signalene slik at det er smerter i det området i armen som nerven betjener.
Ofte er det slik at vevet omkring prolapset blir irritert eller betent og hovner opp. Da blir det trangere for nerven som kommer ut mellom virvlene, trykket på nerven øker, og smerter og ubehag tiltar. I en del tilfeller hjelper det å ta betennelsesdempende medisiner i slike situasjoner (se nedenfor).

Artikkelen fortsetter under annonsen

Akutt eller snikende
Skiveprolaps i nakken kan oppstå i forbindelse med skader eller brå bevegelser. Vedkommende får ofte intense smerter nederst i nakken. Typisk vil smertene stråle ut i en arm, sjeldnere i begge armene. Man vil også oppleve variasjon i smertene alt etter hodestilling. Noen vil også merke nedsatt følelse og redusert kraft i armen, såkalte
nevrologiske utfall. Hvilke bevegelser som svekkes, og hvilke områder av armen som får nedsatt følesans, avhenger av hvilken mellomvirvel som er skadet, dvs. hvilken nerve prolapset trykker på. I andre tilfeller utvikler tilstanden seg over lang tid. Man kan ha mindre plager over flere år, i form av perioder med stivhet og smerter i nakken. Disse personene vil også føle utstrålende smerter, som regel i én arm, og få nedsatt kraft og følesans. Felles for begge formene er at man har smerter mellom skulderbladene.

Hvordan stilles diagnosen?
Legen vil undersøke bevegeligheten i nakken, følesansen i alle deler av armene og muskelkraften ved ulike bevegelser i skulderledd, albuledd og håndledd. Ved hjelp av undersøkelsene og symptomene som den syke har, vil legen kunne stille diagnosen med ganske høy sannsynlighet. For å bekrefte diagnosen, må man ofte få tatt et MR-bilde (MR= magnetisk resonans) av nakken. Verken røntgen eller CT kan bekrefte en slik diagnose.

Behandlingen
De fleste som har nakkeprolaps, blir bra av seg selv. Riktignok kan plagene komme og gå, men hos mange er ubehaget plagsomt i en periode, for senere aldri å komme tilbake. Mange klarer seg bra ved hjelp av milde smertestillende medisiner. I noen tilfeller kan det være aktuelt å bruke sterkere smertestillende eller betennelsesdempende medikamenter. Dette er medisiner som demper irritasjonen rundt prolapset. Hevelsen går ned og det blir romsligere rundt nerven. Prolapset trykker i mindre grad på andre strukturer. Ulempen med slike medisiner er at mange får mageplager av dem. En støttekrage kan også være aktuelt i en epriode på inntil tre måneder.

Den videre behandlingen avhenger av hvor stort prolapset er. For de fleste gjelder det å behandle seg selv. Man bør for eksempel unngå aktiviteter som belaster nakken mye. En grei regel er at man ikke skal gjøre ting som gir smerter. Løping, hopping og lignende bør man være forsiktig med i starten. Det samme gjelder ensidige stillinger av nakke og rygg. I noen få tilfeller kan det være aktuelt med operasjon. Dette gjelder særlig personer som har store prolapser, og personer som har lammelser i armen med klart svekket kraft ved bestemte bevegelser.

En prolapsoperasjon i nakken er et stort inngrep. Kirurgene er tilbakeholdne med operasjon, fordi det kan tilstøte komplikasjoner, og fordi man ikke kan garantere at man blir frisk etter operasjonen. Kirurgen eller annen spesialist vil derfor i mange tilfeller fraråde operasjon.

Prognosen
De aller fleste blir bra etter en til fire måneder. Av dem som opereres, vil ca 80 prosent bli symptomfrie.

Illustrasjon av skiveprolaps i ryggen som trykker på nerve:
1. Prolapset (rød farge) trykker på nerven
2. Ryggvirvelvirvel
3. Mellomvirvelskive med sprekk og prolaps
4. Ryggvirvel
5. Nerve som går ut fra fra ryggmargen (blå farge)

Kilde: Din digitale doktor