Nå sparer vi smart

Nordmenn låner mindre for å spare.

Kredittilsynet mener de nye reglene for markedsføring og salg av investeringsprodukter har strupt problemet med lånebasert sparing.

Slutt på spareprodukter med negativ avkastning

- Banker og andre selskaper har tjent godt på å selge strukturerte produkter, uten å ivareta kundens interesser i tilstrekkelig grad. Utviklingen var ikke god, men vi traff enkelte tiltak som strupte dette inn, sier avdelingsdirektør Eirik Bunæs i Kredittilsynet til NTB.

- Nå selges strukturerte produkter kun i liten grad, og problemet med lånefinansierte løsninger er så å si borte, sier han.

Farlig å låne til sparing

Skjerpet krav

Ifølge Bunæs hjalp det å skjerpe kravene til markedsføring av de kompliserte investeringsproduktene.

- Den som selger skal nå forklare kunden i detalj hva produktet innebærer og forsikre seg om at kunden har forstått det. Det har gjort produktene vesentlig tyngre å selge, sier Bunæs.

De såkalte strukturerte produktene innebærer at penger settes av og at avkastningen forskutteres og investeres i ulike derivater, som for eksempel opsjonskontrakter.

Forpliktelser

- Vi har sett eksempler på urimelig god fortjeneste for dem som markedsfører og produserer produktet, sier Bunæs.

Verst går det utover forbrukere som overtales til å låne pengene som investeres. Da kan pengene forsvinne, mens renteforpliktelsene fremdeles gjør seg gjeldende.