Nå kan du få vite hva kollegene dine tjener

Men du må ha mistanker om forskjellsbehandling for å få innsyn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I juni i år vedtok Stortinget endringer i diskrimineringslovgivningen, som blant annet gir deg bedre muligheter til å sikre deg riktig lønn.

Fra og med nyttår kan du nemlig ha rett til å vite hvor mye dine kolleger tjener, dersom du har mistanker om at diskriminering står bak lønnsforskjellene.

>> Se hvilke jobber som vil forsvinne de nærmeste årene

Disse kan be om innsyn

Fra og med 1. januar 2014 gjelder den nye diskrimineringsloven om seksuell orientering. I tillegg er det vedtatt endringer i følgende tre lover, for å gi bedre vern mot diskriminering av ansatte:

Likestillingsloven, diskrimineringsloven om etnisitet og diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Dette betyr blant annet at det åpnes opp for at ansatte som tror de blir diskriminert i form av lavere lønn enn sine kolleger, på grunn av kjønn, etnisitet, seksuell orientering eller nedsatt funksjonsevne, kan be om innsyn i kollegenes lønn.

Mistanke om forskjellsbehandling

Har en arbeidstaker mistanke om diskriminering ved lønnsfastsettelsen, kan han fra og med neste år kreve at arbeidsgiver skriftlig opplyser om lønnsnivå og kriteriene for fastsettelsen av lønn til den eller de man sammenligner seg med.

Man kan altså bare kreve lønnsopplysninger til andre kolleger som har liknende arbeidsoppgaver, eller er i samme stillingskategori.

Syns du at du tjener for dårlig, uten at diskriminering er en faktor? Husk at valg av yrke kan ha mye å si for lønnsnivået, og at typiske "kvinneyrker" ofte har lavere lønninger.

Ved valg av ny jobb bør du også spørre om pensjonsordningen du får gjennom den nye jobben. En god pensjonsordning kan bety tusenvis av ekstra kroner i året.

Her kan du lese mer om den nye loven om diskriminering, og lovendringene som inntrer 1. januar 2014.

Lyst til å diskutere?

Besøk vårt debattforum!