Nå er personligheten avgjort

Personlighet er allerede bestemst ved fødselen, ifølge forskere.

Personlighet er medfødt, ifølge en ny studie ved University of Hull.

Strukturmessige ulikheter i hjernen avgjør hvilken personlighetstype du er, melder The New Zealand Herald.

Les også: Spytt - og avslør framtida di
Les også: Har du en farlig fødsesldag?

Fire personlighetstyper

Anatomiske forskjeller mellom hjernene til 85 personer ble målt og delt inn i fire grupper personlighetstyper:

  • nyhetssøkende («novelty seeking») – karakterisert av impulsive handlinger
  • skadeunnvikende («harm avoidance») – karakterisert av pessimisme og skyhet
  • belønningsavhengig («reward dependence») – en avhengig personlighetstype
  • iherdig («persistence») – en flittig, arbeidsom og perfeksjonistisk peronslighetstype
Ifølge forskerne ser det ut til at størrelsesforskjeller i spesifikke hjerneregioner er knyttet til de fire personlighetstypene.

Les også: Er du den fødte leder?

Størrelsen teller

For eksempel var hjerneområdet over øyehulene (nedre del av frontallappen) større hos deltakerne med nyhetssøkende personligheter.

Personer hvor dette området var mindre, hadde en sky og bifallssøkende atferd samt en tendens til å søke tilfredsstille hos eksterne kilder, som mat eller narkotiske stoffer – altså en belønningsavhengig personlighet.

Deltakere som var nervøse og engstelige med skadeunnvikende personlighet hadde en betydelig mindre størrelse på deler av hjerneområdene kalt hjernelappen og bakhodelappen sammenlignet med andre personlighetstyper.

Les også: Er du den fødte helt?

- Kan hjelpe mange

Dette antyder at vi ikke bare er født med én gitt personlighetstype – men også at vi utvikler forskjellige hjerner fordi vi er den personen vi er.

- Studien viser at personlighetstrekk er noe du er født med, men hvordan de kommer til uttrykk kan bli modulert ved riktig tilnærmingsmetode, sier professor Annalena Venneri ved University of Hull, som utførte studien i samarbeid med italienske og amerikanske kolleger.

Venneri tror funnene kan være meget nyttige, blant annet for personer som sliter med overvekt, narkotika- og alkoholmisbruk.

Les også: Personlighet avgjør sykdom

- Folk med en belønningsavhengig personlighetstype kan få hjelp på et tidlig tidspunkt når vi vet at de gjerne vender seg til eksterne kilder for trøst når de ikke får den støtten og oppmuntringen de trenger, forklarer hun.

- Hvis du vet at det ikke er noe du gjør, men noe du er, kan du minske risikoen ved å endre miljø og lære deg å gjenkjenne farefulle situasjoner.