Nå blir forsikring lettere!

Forsikringsbransjen lanserer nå sin forbrukerpolitiske handlingsplan som skal bedre forholdet mellom deg som kunde, og ditt forsikringsselskap. Hva er det egentlig de har å by på?

Norges Forsikringsforbund legger ikke skjul på at de har sett seg lei på medias evne til å avdekke urimelig regelverk, og praksis i bransjen. Målet er derfor å snu trenden slik at de selv blir en større initiativtager i en prosess som skal gjøre det tryggere, og mer oversiktlig for deg som forsikringskunde.

Dette er velvalgte ord som klinger godt i ørene på deg og meg, men hva mener de egentlig?

Det er ingen tvil om at bransjen trenger å utvikle sin forbrukerprofil. Forbrukerpolitikk er i vinden som aldri før, og dagens privatkunder blir stadig mer kritiske enn tilfellet var for bare noen år siden. De gode gamle dagene der Ola og Kari etter beste evne prøvde å opparbeide seg et stabilt og langvarig kundeforhold til sitt forsikringsselskap, og sin bankforbindelse, er definitivt over. Vi er ikke lenger så trofaste, og frister det bedre betingelser på den andre siden av gjerdet, er veien til å bytte selskap kort.

Er det så enkelt?
Ja i utgangspunktet er det egentlig det. Mange føler imidlertid at de møter veggen når de prøver å vurdere de ulike selskapenes tilbud mot hverandre. Det er dessverre ikke uten grunn at man automatisk tenker på forsikringsnæringen når frasen "liten skrift" blir brakt på banen...

Stor bruk av juridisk språkdrakt, og fagbegreper hvor det nøyaktige innholdet varierer fra selskap til selskap, er en av grunnene til at forsikringsbransjen sliter med et noe frynsete rykte. Det er altså mye som kan forbedres, og heldigvis er det nå klare tegn på at tiden er inne, noe bransjen tross alt fortjener honnør for.

Mye å gjøre

Den norske forsikringsbransjen håndterer nesten 1 million(!) skadeoppgjør i året. Når antallet skadeoppgjør er så stort er det ikke å legge skjul på at det gjøres feil, og det er alltid irriterende for deg som kunde. Dette er selvsagt også forsikringsbransjen klar over, og handlingsplanen er et resultat av dette.

Målet er å forbedre næringens egen praksis, samt deler av regelverket med sikte på:

  • å gjøre forsikring mer rimelig og rettferdig overfor kundene,

  • å begrense antall og omfang av potensielle konfliktområder,

  • å få et mer effektivt tvisteløsningsapparat,

  • å øke bevisstheten og kunnskapen om forsikring blant forbrukerne.
Forsikringsbransjen poengterer at dette bare er begynnelsen på en langsiktig prosess, der kravene til god informasjon, samt økt forbrukervern, skal bli stadig bedre. Her er det altså grunn til å følge med. Kommer bransjen til å holde det de lover, eller er de i første omgang kun interessert i å surfe på "forbrukerbølgen"?

Ser du nærmere på de ulike tiltakene er det nemlig en ting som slår en i øynene.
Ordbruken er fremdeles veldig forsiktig, fraser som "bør ikke", "vil ta initiativet til", og "iverksettes i løpet av..." er klare tegn på at ikke alle tiltakene vil tre i kraft umiddelbart.

Noen av tiltakene er imidlertid gjennomført allerede, og uansett bør du passe på at ditt forsikringsselskap overholder handlingsplanen, spesielt hvis du vurderer å bytte selskap. DinSide kommer til å følge opp tiltakene i handlingsplanen i tiden framover, gjerne med din hjelp. Send oss derfor gjerne en mail med dine erfaringer.