Én røyk er nok

En enkelt sigarett i ungdommen, dobler risikoen for å bli avhengig senere. Men holdningskampanjer gir færre unge røykere.

Etter den første sigaretten, øker sjansen for å bli avhengig dramatisk, viser britisk forskning. Forebygging er dermed enda viktigere enn mange har trodd.

Færre unge røykere
I Norge legges det vekt på forebygging blant ungdom. Sosial og helsedirektoratets avdeling tobakk driver undervisningsprogrammet Vær røykFRI på ungdomsskolen. Over 60 prosent av norske ungdomsskoleelever er med i programmet, og resultatene er gledelige:

- Den nyeste undersøkelsen viser at bare fem prosent av ungdomsskoleelevene røyker daglig. Det er en halvering siden samme undersøkelse for fem år siden, sier Hege Wang, fungerende avdelingsdirektør ved avdeling tobakk, Sosial og helsedirektoratet til Mozon.

Tallene viser at i underkant 40 prosent av ungdomskoleelevene har forsøkt å røyke, men at få røyker hver dag. Blant elevene som deltar i Vær røykFRI-programmet er det bare tre prosent som røyker daglig, mens det er åtte prosent blant de som ikke er med.

Programmet går ut på å lære elevene til å ta egne valg, motstå gruppepress og å være selvstendige. Sosial- og helsedirektoratet er ikke ute etter å drive skremselspropaganda.

- Vi vil at elevene skal være trygge på skolen og være sikre på seg selv, sier Wang.

Kan ta tre år
De britiske forskerne studerte barn fra de var 11 år til de ble 16. Det var 206 barn som hadde røyket en sigarett da de var 11 år. Disse hadde dobbelt så stor sjanse for å begynne å røyke fast ved 14-årsalder enn de som ikke hadde røyket så tidlig.

- Det kan være viktigere å fokusere på forebygging mot å prøve én sigarett enn tidligere antatt, sier forskningsleder Jennifer Fidler ved University College London til Mozon.

Barna hadde ikke nødvendigvis røyket noe i perioden mellom den første røyken og avhengigheten, viser studien, som er publisert i Tobacco Control.

Det deltok 5863 skoleelever i studien. Ungdommene skulle årlig svare på en undersøkelse om hvorvidt de hadde røyket, og i så fall hvor ofte de røyket. Det ble også gjort tester for å sjekke om de hadde spor av nikotin i spyttet.

Forskerne tror at en grunn til dette er at en sigarett gjør deg biologisk sårbar for røyking. En annen teori er at den første sigaretten bryter ned barrieren for røyking.

Viktige foreldre
Hege Wang vet ikke hvor mange norske 11-åringer som har tatt sin første sigarett.

- Vi spør ikke så små barn om røyking og har ikke nøyaktige tall på det. Imidlertid sier om lag 24 prosent av 13-åringene at de har prøvd å røyke, sier hun.

Også på hjemmebane er det viktig å drive forebygging mot tobakk.

- Foreldre er en viktig gruppe og viktige rollemodeller. Selv om foreldrene røyker, har det god effekt om de formidler at barna ikke bør røyke. Det er viktig å ha tydelige holdninger, sier Wang.

Mange foreldre velger å friste barna med penger, sertifikat eller andre goder hvis de ikke begynner å røyke før de fyller 18. Wang synes det er en god ide.

- Jeg vil tro det er lurt å forplikte dem. Vi oppfordrer foreldre til å sette opp en kontrakt med barna i Vær Røykfri, og dette med skriftlig kontrakt mellom barn og foreldre har effekt, sier hun.

 

Mozon, 29.5.2006