Én parkeringsbot i året

Oslo-bilistene får i gjennomsnitt mer enn én parkeringsbot i året, i Bergen og Trondheim halvparten.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Oslo kommune ila Oslo-bilistene 290.000 parkeringsbøter i 2008. Det var ny rekord. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det registrert 266.000 biler i Oslo, og i gjennomsnitt får alle biler altså mer enn én bot i året.

I år er det budsjettert med drøyt 300.000 bøter, men nå går det dårligere for lapplisa og vennene hennes: Ved utløpet av uke 33 var det skrevet ut 113.523 gebyrer og 32.388 tilleggsavgifter i byen. - Det tilsier at vi ligger litt under budsjettet, sier kommunikasjonsdirektør Karin Eliassen i Trafikketaten. - Antakelig ligger vi i rute ved årsskiftet. Men om det blir mye snø i desember, blir det nok færre bøter, for da må vi hjelpe Samferdselsetaten og Ruter.

De lovlydige er et angrep på velferden

I år har Oslo kommune budsjettert med 140 millioner kroner i inntekter fra "gebyrer og tilleggsavgifter", som er det offisielle navnet på parkeringsbøter. Det er nok til å finansiere en hel rekke barnehage- og sykehjemsplasser, og kommunens omsorgsoppgaver vil lide om vi ikke feilparkerer nok. De lovlydige utgjør et angrep på velferdsstaten.

Samme tendens i Trondheim

Det er lite parkeringsgebyrer på landet, og selv i Trondheim ilegges det langt færre parkeringsbøter pr. innbygger enn i hovedstaden. - Ved enden av juli hadde Trondheim Parkering foretatt 24.430 offentlige ileggelser, sier seksjonsleder Steinar Myhr i Trondheim parkering. - Vi har hatt mindre trafikk som følge av konjunkturnedgang og også utvidelsen av bussfeltene i byen kan ha bidratt til å føre trafikk over på bussen.

- Så nå må dere stå på ekstra hardt resten av året?

- Nei, vi ønsker at folk parkerer riktig og at de betaler de ordinære parkeringsavgiftene. Men en viss kontrollvirksomhet må nok til for å få til dette.

Bilbestanden i Trondheim er på rundt 85.000, om annenhver person har bil slik som ellers i Sør-Trøndelag. Så man rekker neppe å illegge mer enn litt over annenhver bil parkeringsbot før nyttårsfyrverkeriet spruter forsiktige gnister ut av papprørene.

Sol og glede i Bergen

Også i Bergen ble det parkert for langt over budsjettet i 2008. Bergen Parkering kunne sende 35 millioner kroner til kommunekassen mot budsjettert 32. Selv etter dette var det tilbake 11 millioner mer i egen kasse enn planlagt.

- Nå driver vi litt anderledes enn i Oslo og Trondheim, sier Arvid Heggestad, leder for parkeringsseksjonen i Bergen Parkering KF. - Vi har bare 1/5 av inntektene våre fra gebyrer og tilleggsavgifter. Det meste er ordinære parkeringsinntekter i to store parkeringshus.

I motsetning til Oslo har Bergen en sterk økning i gebyrinntektene i 2009. - Første august hadde vi ilagt 31.500 parkeringsgebyrer og tilleggsavgifter, mot 26.000 på samme tid ifjor.

I Bergen er det rundt 130.000 biler, så heller ikke her blir det en bot til hver i år, slik de flinke skriverne i Oslo klarer. Likevel er det en sterk økning, som ifølge Heggestad hovedsakelig skyldes at avgiftsplikten i boligsonene er utvidet fra klokken 17 til klokken 23 om kvelden. - Vi informerte mye om dette, og media hadde også reportasjer, sier Heggestad. - Likevel var det noen som ikke fikk det med seg, og noen som tar sjansen på at vi ikke dukker opp.