Myter og sannheter om skattelistene

Nei, listene viser ikke inntekt etter skatt. Vi avliver mytene.

Hva er egentlig sant om skattelistene? Vi guider deg i jungelen av myter og sannheter. Foto: Per Ervland
Hva er egentlig sant om skattelistene? Vi guider deg i jungelen av myter og sannheter. Foto: Per Ervland Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Først: En myte, i dette tilfellet, er en utbredt falsk oppfatning, altså oppspinn som fremstilles som vedtatte sannheter. Typiske myter er at håret vokser fortere om du klipper det, eller at alle nordmenn drar på fjellet i påsken. Også når det kommer til skattelistene finnes det myter. Vi har tatt for oss noen av dem:

ALT du trenger å vite om skatt

 • Skattelistene viser ikke riktig skatt: Dette er feil. Innbetalt skatt er selve grunnlaget for skattelistene, og tallene i skattelistene stemmer overens med hva personen faktisk har betalt i skatt i 2008, etter at dette er justert for eventuell restskatt eller tilgodebeløp.
 • Inntekten som vises i listene, er inntekt etter skatt: Dette er feil, og påstanden bunner antakelig i forvirring rundt begrepet "nettoinntekt", som i dagligtalen gjerne brukes om inntekt etter skatt. Inntektstallet som vises i skattelistene er den inntekten du faktisk har betalt skatt av (etter alle fradrag), også kalt alminnelig inntekt. Årsaken til at inntekten av mange oppleves som "for lav", er fradragsposter som du ikke skatter av.
 • Jeg tjener mer enn det som står der: Dette kan være riktig, som nevnt over, fordi skattelistene bare viser den inntekten du har skattet av. For personer med gjeld er lønnsinntekten normalt større enn nettoinntekt. Skattelistene viser nettoinntekt, som er lønnsinntekt, kapitalinntekter og naturalytelser minus fradrag som personfradrag, minstefradrag og for eksempel rentefradrag. Du må med andre ord plusse på disse fradragene for å finne den virkelige bruttoinntekten.
 • Inntekten som vises i listene, er alltid for lav: Dette er feil. For personer uten gjeld og med formue kan lønnsinntekten deres før skatt være mindre enn nettoinntekten i skattelistene. Dette kan skyldes at kapitalinntekter (renteinntekter, leieinntekter, aksjegevinster etc.) er høyere enn fradragene, og innbetalt formuesskatt fører til en høyere utlignet skatt.
 • Minstefradraget drar inntekten ned: Dette er riktig, men bare i skattelistene, heldigvis ikke i lommeboka. Minstefradraget er 34 prosent av inntekten din, men maksimalt 67.000 kroner. Dette er penger du tjener, men som du ikke betaler skatt av. Derfor er dette beløpet alltid trukket fra i skattelistene og en av årsakene til at inntekten din fremstår som lavere enn det som står på lønnsslippen. For 2009 er øvre grense 70.350, og for pensjonister gjelder egne satser.
 • Eneforsørgere betaler mindre skatt: Dette er riktig dersom de har sørget for at de lignes i skatteklasse 2. For 2008 var personfradraget for personer i skatteklasse 1 38.850 kroner, mens personfradraget for skatteklasse 2 var 77.700 kroner. Dette trekkes automatisk fra av skattekontoret.
 • Personfradrag og minstefradrag er det samme: Dette er feil. Vi har minstefradrag for lønnsmottakere, og vi har personfradrag, eller det som også kalles klassefradrag. Personfradraget i alminnelig inntekt gis uavhengig av om inntekten er lønn, kapital, pensjon eller næringsinntekt. Tanken bak personfradrag er å oppnå en progressiv inntektsbeskatning, slik at de med lave inntekter får lavest beskatning i prosent av samlet inntekt.
 • Økt inntekt i skattelistene betyr kraftig lønnshopp: Dette er feil. Det kan bety at vedkommende fikk mer lønn i 2008 enn i 2007, men det kan også skyldes andre forhold. Har vedkommende solgt eiendom i løpet av 2008? Dette kan gi kraftige utslag på ligningen. Det samme er tilfellet dersom vedkommende for eksempel har kvittet seg med mye gjeld. Da har ikke vedkommende krav på store rentefradrag, og nettoinntekten vil dermed bli høyere.
 • Naboen min betaler ikke skatt: Dette er mest sannsynlig feil, med mindre vedkommende faktisk jobber svart. En del personer står imidlertid oppført med 0 kroner i inntekt og skatt. Mest sannsynlig har personen mange fradrag å trekke fra. En annen mulighet er at vedkommende har registrert et eget firma/selskap og tok ut mindre lønn/utbytte enn det han/hun hadde i fradrag.
 • Skattelistene inneholder ikke barn og unge: Dette er delvis riktig. Barn som er 16 år eller yngre ved utgangen av inntektsåret, lignes som hovedregel sammen med foreldrene. For barnets formue og inntekt vil det ikke bli foretatt en egen ligningsfastsettelse og opplysninger om barnet fremkommer dermed ikke av skattelistene. Et unntak fra dette er dersom barnet er 13 år eller eldre og har arbeidsinntekt.

  Inntil nylig var barn som ikke har foreldre, eller barn hvor foreldrene er fratatt foreldreansvaret for barna, også listet i skattelistene fordi disse barna blir lignet som selvstendige skatteytere. Etter påtrykk fra DinSide er disse dataene nå fjernet fra listene: Rydder opp i skattelistene

 • Til årets skattelister >>>

  Andre myter du ønsker å avlive? Delta i debatten under!