Myke månedslinser

Priser på 1 mnd. linser - 6 måneders forbruk
Optiker6 mnd
inkl. linser,
renseveske &
kontroll
InteroptikkFra ca. 1080.-
BrillelandFra ca. 1185.-
Krogh optikkFra ca. 1230.-
Brillehuset.comFra ca. 1250.-
SynsamFra ca, 1402.-
Prisene er innhentet per telefon,
eller fra butikkenes nettsider 24/11-2000.
[Ugjyldig objekt (NAV)]